Proms yn y Parc y BBC yn cael ei gynnal ym Mae Colwyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r tro cyntaf i ogledd Cymru groesawu Proms yn y Parc

Bydd Proms yn y Parc y BBC yn cael ei gynnal ym Mae Colwyn ddydd Sadwrn gyda llu o berfformwyr rhyngwladol, ond mae'n bosibl mai bachgen 13 mlwydd oed o Fethesda fydd seren y sioe.

Ym mis Mawrth, roedd Gwydion Rhys yn un o nifer o gerddorion ifanc gafodd y cyfle i arwain Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC mewn gweithdy yng nghanolfan Pontio ym Mangor.

Fe wnaeth y fath argraff y diwrnod hwnnw i gael ei wahodd yn ôl i arwain y gerddorfa unwaith eto, ond bydd ei berfformiad y tro hwn yn digwydd o flaen miloedd o bobl ym Mharc Eirias.

Ymysg y perfformwyr gwadd ym Mae Colwyn mae cyn-leisydd Spandau Ballet, Tony Hadley, enillydd gwobr Grammy, Amy Wadge, a'r canwr opera a'r cyflwynydd, Wynne Evans.

Disgrifiad o’r llun,
Cyn-leisydd Spandau Ballet, Tony Hadley fydd un o'r prif atyniadau ym Mharc Eirias

Dyma'r tro cyntaf i ogledd Cymru groesawu Proms yn y Parc, a bydd hi'n bosib dilyn dathliad blynyddol Noson Olaf y Proms ar deledu a radio.

Dywedodd Gwydion ei fod yn edrych ymlaen at fod yn rhan o'r digwyddiad, er bod ganddo dipyn go lew o nerfau yn gymysg â'i frwdfrydedd cyn y cyngerdd.

"Mi ydw i'n teimlo'n reit nerfus," meddai, "ond gobeithio y bydda i'n teimlo'n rêl boi erbyn y cyngerdd!

"Gobeithio y bydda i'n cael digon o gefnogaeth gan aelodau'r gerddorfa - a gobeithio eu bod nhw hefyd yn edrych ymlaen at y profiad."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwydion Rhys eisoes wedi cael llwyddiant mewn cystadlaethau cenedlaethol

Mae Gwydion yn canu'r piano a'r soddgrwth - ac mae'n dweud ei fod wrth ei fodd yn cyfansoddi.

Enillodd gystadleuaeth gyfansoddi yn Eisteddfod yr Urdd y llynedd, daeth yn ail ar gyfansoddi ac yn yr unawd llinynnau yn yr Urdd eleni, a daeth yn drydydd yn yr unawd llinynnau a'r unawd piano dan 16 yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni fis diwethaf.

Bydd Gwydion yn camu i lwyfan yr arweinydd ar gyfer perfformiad arbennig o Ride of the Valkyries gan Richard Wagner, ond am weddill y noson bydd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC dan faton yr Americanwr, Edwin Outwater.

Person ifanc arall fydd yn rhan o'r digwyddiad yw enillydd Cerddor Ifanc y BBC 2016, Sheku Kanneh-Mason, 17 oed, sydd hefyd yn chwarae'r soddgrwth.

Mae BBC Proms yn y Parc yn rhan o'r dathliadau ledled y DU o Noson Olaf y Proms, a bydd uchafbwyntiau yn cael eu dangos ar BBC Two Wales.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Proms yn y Parc y llynedd ei gynnal yn Abertawe