Cwmni amaeth Riverlea yn cau ei safle yng Nghrymych

Cyhoeddwyd

Mae cwmni gwerthu peiriannau amaethyddol yng ngorllewin Cymru wedi cadarnhau y bydd yn cau.

Ers born i 50 o flynyddoedd mae Riverlea wedi bod ym mhentref Crymych, ond mae'n cau'r safle yno oherwydd anhawsterau yn y diwydiant ffermio.

Mae tua 20 o bobl yn gweithio yn y depo yno, a dywedodd perchennog y cwmni y byddai staff yn cael cynnig gwaith yn safle arall y cwmni yn Hendy-gwyn.

Dywedodd y cynghorydd a chwsmer i'r cwmni, John Davies, bod y newyddion yn "sioc" ac yn "golled enfawr", ac yn "adlewyrchu sefyllfa'r diwydiant amaeth yng ngorllewin Cymru".

Mae cyfrifon Riverlea yn dangos colled o £93,000 yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, gyda'r cwmni'n disgrifio'r cyfnod fel "blwyddyn heriol iawn" oherwydd "gostyngiad prisiau llaeth" a chwymp "prisiau defaid a gwartheg".

Nid oedd unrhyw un o Riverlea ar gael i wneud sylw.