Gwrthdrawiad: Cyhoeddi enw beiciwr modur fu farw

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw beiciwr modur fu farw yn dilyn gwrthdrawiad â char ger Yr Wyddgrug.

Roedd Lee Bennison yn 33 oed ac yn dod o ardal Coed-Llai o'r Wyddgrug.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar yr A541 ger y gyffordd â'r A5118 ym Mynydd Isa toc wedi 10:00 fore Llun.

Dywedodd yr heddlu mai beic modur a char Ford Fiesta oedd yn y gwrthdrawiad, a bod Mr Bennison wedi marw yn y fan a'r lle.

Cafodd gyrrwr y car ei arestio ar ôl methu prawf cyffuriau, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Mr Bennison ei fod yn "wneuthurwr dodrefn talentog, a oedd wastad yn gweithio'n galed i gefnogi ei deulu.

"Mae'n drychinebus ei fod wedi ei gymryd oddi wrthym mor ifanc, mae ei deulu i gyd wedi eu tristau gyda'i farwolaeth, ac ni fydd bywyd yr un fath hebddo."

Mae'r heddlu yn annog unrhyw dystion i gysylltu trwy ffonio 101.

.