Archwiliadau pellach i dri bwrdd iechyd yng Nghymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod tri bwrdd iechyd o dan fesurau archwilio a rheoli llymach yn dilyn pryderon am eu gallu i ddelio â'r heriau sydd yn eu hwynebu.

Fe fydd byrddau iechyd Caerdydd a'r Fro, Abertawe Bro Morgannwg, a Hywel Dda yn wynebu "camau ymyrraeth penodol" - un lefel yn is na chael eu rhoi mewn mesurau arbennig.

Dyw'r un o'r tri bwrdd iechyd wedi llwyddo i gyflwyno cynlluniau pendant ar gyfer delio â heriau lleol, yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yw'r unig un yng Nghymru sydd o dan fesurau arbennig ar hyn o bryd.

Mae'r byrddau iechyd eraill - Aneurin Bevan, Cwm Taf, Powys - ac ymddiriedolaethau Iechyd Cyhoeddus Cymru, Velindre, a'r Gwasanaeth Ambiwlans i gyd yn gweithredu o dan y lefel isaf o oruchwyliaeth.

'Nifer o heriau'

Bydd byrddau iechyd Caerdydd a'r Fro, Abertawe Bro Morgannwg, a Hywel Dda i gyd yn cael eu monitro nawr yn erbyn cynllun gwelliant blwyddyn.

Ar y llaw arall mae lefel goruchwyliaeth y Gwasanaeth Ambiwlans wedi gostwng ar ôl iddyn nhw wneud "cynnydd sylweddol".

disgrifiad o’r llunMae lefel goruchwyliaeth y Gwasanaeth Ambiwlans wedi cael ei ostwng

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd bod bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg "yn wynebu heriau parhaol yn ymwneud â gofal annisgwyl a chanser", yn ogystal â bod heb gynllun tair blynedd wedi'i wirio.

Er bod bwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro wedi gwella, meddai, doedden nhw dal heb ei argyhoeddi "bod ganddyn nhw gynllun fforddiadwy y bydd modd ei gyflawni ar gyfer y tair blynedd nesaf".

Ychwanegodd Mr Gething bod bwrdd iechyd Hywel Dda yn "wynebu nifer o heriau hir dymor" fydd angen "datrysiadau strategol" er mwyn sicrhau bod eu gwasanaethau yn gynaliadwy.