Rhybudd am ddyfodol tîm pêl-droed anabl yn Aberystwyth

Aber Stars Image copyright Chris Howells

Mae tîm pêl-droed anabledd yn Aberystwyth wedi rhybuddio y gallen nhw orfod dod i ben oni bai bod y Gemau Paralympaidd yn ysbrydoli chwaraewyr newydd.

Cafodd Aber Stars eu sefydlu yn dilyn y Gemau yn 2012, ac roedd ganddyn nhw dri tîm mewn cynghreiriau dros-16 oed ar un cyfnod.

Bellach fodd bynnag mae cyn lleied â phum chwaraewr yn dod i rai ymarferion.

Maen nhw hefyd yn gorfod benthyg chwaraewyr gan dimau eraill er mwyn chwarae rhai gemau.

Image copyright Chris Howells

Yn ôl yr hyfforddwr Steven Brookes mae angen gwaed newydd ar y clwb.

"Dwi'n gobeithio y bydd y Gemau Paralympaidd eleni yn helpu," meddai.

"Byddai'n grêt pe bai modd cael tîm llawn unwaith eto gan mod i'n poeni pe bai rhagor o chwaraewyr yn gadael na fyddwn ni'n gallu parhau â'r tîm mwyach.

"I'r chwaraewyr sydd yn cymryd rhan mae pêl-droed anabledd yn bwysig iawn iddyn nhw. Mae'n rhoi cyfle iddyn nhw fod yn rhan o dîm, cwrdd â phobl newydd a chwarae'r gêm maen nhw'n ei garu."

Cafodd y tîm ei sefydlu gan Glwb Pêl-droed Aberystwyth fel rhan o'u hymroddiad i fod yn glwb i'r gymuned, ac maen nhw'n chwarae mewn cystadlaethau yn rheolaidd yn ogystal â chystadlu yng Nghynghrair PAN Gorllewin Cymru.

"Dwi ddim yn meddwl bod pobl yn gwybod llawer am y tîm ac fe fydden nhw'n cael eu synnu petaen nhw'n gweld safon rhai o'r chwaraewyr sydd yn chwarae pêl-droed anabledd," ychwanegodd Mr Brooks.