Rhybudd am ddyfodol tîm pêl-droed anabl yn Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Chris Howells

Mae tîm pêl-droed anabledd yn Aberystwyth wedi rhybuddio y gallen nhw orfod dod i ben oni bai bod y Gemau Paralympaidd yn ysbrydoli chwaraewyr newydd.

Cafodd Aber Stars eu sefydlu yn dilyn y Gemau yn 2012, ac roedd ganddyn nhw dri tîm mewn cynghreiriau dros-16 oed ar un cyfnod.

Bellach fodd bynnag mae cyn lleied â phum chwaraewr yn dod i rai ymarferion.

Maen nhw hefyd yn gorfod benthyg chwaraewyr gan dimau eraill er mwyn chwarae rhai gemau.

Ffynhonnell y llun, Chris Howells

Yn ôl yr hyfforddwr Steven Brookes mae angen gwaed newydd ar y clwb.

"Dwi'n gobeithio y bydd y Gemau Paralympaidd eleni yn helpu," meddai.

"Byddai'n grêt pe bai modd cael tîm llawn unwaith eto gan mod i'n poeni pe bai rhagor o chwaraewyr yn gadael na fyddwn ni'n gallu parhau â'r tîm mwyach.

"I'r chwaraewyr sydd yn cymryd rhan mae pêl-droed anabledd yn bwysig iawn iddyn nhw. Mae'n rhoi cyfle iddyn nhw fod yn rhan o dîm, cwrdd â phobl newydd a chwarae'r gêm maen nhw'n ei garu."

Cafodd y tîm ei sefydlu gan Glwb Pêl-droed Aberystwyth fel rhan o'u hymroddiad i fod yn glwb i'r gymuned, ac maen nhw'n chwarae mewn cystadlaethau yn rheolaidd yn ogystal â chystadlu yng Nghynghrair PAN Gorllewin Cymru.

"Dwi ddim yn meddwl bod pobl yn gwybod llawer am y tîm ac fe fydden nhw'n cael eu synnu petaen nhw'n gweld safon rhai o'r chwaraewyr sydd yn chwarae pêl-droed anabledd," ychwanegodd Mr Brooks.