Gemau Paralympaidd: Y Cymry sy'n cystadlu ddydd Iau

Cyhoeddwyd

Mae 26 o Gymru yn cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn Rio eleni - 10% o gyfanswm tîm Prydain.

Yn y gemau diwethaf yn Llundain fe wnaeth dîm Prydain ennill 120 o fedalau, gyda 14 o'r rheiny gan y Cymry.

Y tro yma'r targed gan Chwaraeon Cymru yw rhwng 20 a 30 medal rhwng gemau Rio 2016 ac yna Tokyo mewn pedair blynedd.

Dyma'r Cymry fydd yn cystadlu yn Rio ddydd Iau.

Athletau

Enw: Laura Sugar

Camp: 200m T44 - Ffeinal

Dyddiad geni: 7 Chwefror, 1991

Lle magwyd: Caerdydd

Roedd Laura yn arfer chwarae hoci ar lefel rhyngwladol i Gymru. Ar ôl gwylio'r gemau yn Llundain cafodd sgwrs gyda meddyg y tîm, wnaeth ddweud wrthi fod ei chyflwr, Talipes yn golygu y gallai gystadlu yn y Gemau Paralympaidd. Mae ei chyflwr yn golygu ei bod wedi ei geni gyda'i throed ar yr ongl anghywir. Er iddi gael llawdriniaethau i gywiro hyn does ganddi ddim llawer o symudiad yn ei ffêr. Ers cystadlu mae wedi ennill dwy fedal efydd ym Mhencampwriaeth IPC Ewrop yn Abertawe yn 2014.

Enw: Olivia Breen

Camp: Ras gyfnewid 4x100m T35-T38 - Ffeinal

Dyddiad geni: 26 Gorffennaf, 1996

Lle magwyd: Liphook (ei mam o Gaerdydd)

Cafodd Breen fedal efydd yn y ras gyfnewid yn y Gemau Paralympaidd diwethaf ac yn yr un flwyddyn roedd hi ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwaraeon Ifanc y flwyddyn y BBC. Mae wedi ennill medalau efydd unigol ac arian yn y ras gyfnewid ym Mhencampwriaethau Ewrop yn Abertawe ac aur ym Mhencampwriaethau'r Byd ar gyfer y ras gyfnewid 4x100m.

Tennis Bwrdd

Enw: Paul Karabardak

Camp: Tîm dosbarth 6-8 - Rownd gynderfynol - Prydain v Wcrain

Dyddiad geni: 3 Hydref, 1985

Lle magwyd: Abertawe

Cyn cael strôc fawr yn 10 oed roedd Paul Karabardak yn chwaraewr pêl-droed brwd. Ond unwaith y dechreuodd chwarae tennis bwrdd daeth llwyddiant yn gyflym iddo. Enillodd fedal efydd tîm yn 16 oed yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd. Cafodd fedal aur yn yr US Open yn San Diego yn 2013 a daeth mwy o fedalau yn 2014. Enillodd fedal aur ac arian a chyrhaeddodd rownd gynderfynol Pencampwriaethau Ewrop yn Nenmarc y llynedd.

Pêl-fasged Cadair Olwyn

Enw: Clare Griffiths

Gemau: Rownd gynderfynol - Prydain v Yr Unol Daleithiau

Dyddiad geni: 18 Medi, 1979

Lle magwyd: Marlow (teulu o Gasnewydd)

Torrodd Griffiths ei chefn mewn damwain marchogaeth yn 18 oed. Cyn y ddamwain roedd yn chwaraewr hoci da, ac roedd yn chwaraewr pêl fasged naturiol o'r eiliad y gafaelodd yn y bêl. Fe wnaeth hi rannu capteiniaeth tîm Prydain yng Ngemau Llundain a daeth y tîm yn seithfed. Griffiths oedd un o'r menywod Prydeinig cyntaf i chwarae pêl-fasged dramor pan symudodd i'r Eidal yn 2004 i chwarae i glwb Sassari yng Nghynghrair yr Eidal.

Ffynhonnell y llun, onedition

Enw: Phil Pratt

Gemau: Rownd gynderfynol - Prydain v Sbaen

Dyddiad geni: 2 Chwefror, 1994

Lle magwyd: Caerdydd

22 oed yw Pratt ond mae eisoes wedi cael llawer o brofiad rhyngwladol ac wedi cael llwyddiant ym Mhencampwriaethau Ewrop gan ennill y fedal aur dan-22 oed yn 2014 a'r tlws hŷn flwyddyn yn ddiweddarach. Yn 2014 roedd yn nhîm cyntaf Prydain ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Ne Korea.

Rygbi Cadair Olwyn

Enw: Jim Roberts

Gemau: Prydain v Canada

Dyddiad geni: 3 Medi, 1987

Lle magwyd: Y Trallwng

Mae gan Roberts ddiddordeb mewn chwaraeon ers blynyddoedd a bu'n cystadlu mewn rygbi'r undeb, rygbi 7 bob ochr a thraws gwlad. Pan oedd yn fyfyriwr yn y brifysgol cafodd lid yr ymennydd bacteriol a bu'n rhaid i'r meddygon dorri ei ddwy goes i ffwrdd. Ei nyrs tra roedd yn yr ysbyty wnaeth sôn wrtho am y gamp ac yn 2013 fe gystadlodd am y tro cyntaf ym Mhencampwriaethau Ewrop yng Ngwlad Belg. Mae'n chwarae i dîm Phoenix Heat yn yr Unol Daleithiau yn y gaeaf a Llundain WRC yn yr haf.

Hwylio

Ffynhonnell y llun, onedition

Enw: Stephen Thomas

Camp: Cwch Sonar - Ras 7 ac 8

Dyddiad geni: 5 Ionawr, 1977

Lle magwyd: Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Thomas wedi bod yn hwylio gyda John Robertson ers ei fod yn 26 oed, ac mae'r ddau, yn ogystal â Hannah Stodel, wedi bod yn hwylio gyda'i gilydd ym mhob Gemau ers Athen yn 2004. Yng Ngemau Llundain fe ddaeth y tîm Sonar yn bumed. Mae hefyd wedi cynrychioli Prydain mewn Hoci Iâ a Chymru mewn rygbi dan-18 oed.