Gemau Paralympaidd: Y Cymry sy'n cystadlu ddydd Mawrth

Cyhoeddwyd

Mae 26 o Gymru yn cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn Rio eleni - 10% o gyfanswm tîm Prydain.

Yn y gemau diwethaf yn Llundain fe wnaeth dîm Prydain ennill 120 o fedalau, gyda 14 o'r rheiny gan y Cymry.

Y tro yma'r targed gan Chwaraeon Cymru yw rhwng 20 a 30 medal rhwng gemau Rio 2016 ac yna Tokyo mewn pedair blynedd.

Dyma'r Cymry fydd yn cystadlu yn Rio ddydd Mawrth.

Athletau

Enw: Hollie Arnold

Camp: Gwaywffon F46 - Ffeinal

Dyddiad geni: 27 Mai, 1994

Lle magwyd: Ystrad Mynach

Arnold yw pencampwr y byd yn ei champ wedi iddi ennill medal aur yn Doha yn 2015. Yn y Gemau Paralympaidd yn Llundain roedd hi'n agos i gipio medal gan ddod yn bedwerydd. Er mai dim ond 22 oed yw hi, dyma fydd y trydydd tro iddi gynrychioli Prydain mewn Gemau Paralympaidd.

Enw: Bev Jones

Camp: Taflu pwysau F37 - Ffeinal

Dyddiad geni: 17 Hydref, 1974

Lle magwyd: Queensferry

Tafliad o 30.99m yn y ddisgen F37 wnaeth sicrhau medal efydd i Jones yn y Gemau yn Llundain. Mae hi hefyd wedi cael medal o'r un lliw yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2006. Mae hi wedi cynrychioli Cymru mewn criced yn ogystal.

Ffynhonnell y llun, Steve Pope

Enw: Stephen Morris

Camp: 1500m T20 - Ffeinal

Dyddiad geni: 12 Medi, 1988

Lle magwyd: Caerdydd

Mae Morris wedi bod yn cystadlu ers chwe blynedd. Un o uchafbwyntiau ei yrfa oedd ennill medal aur yn y Gemau Olympaidd Arbennig yn Shanghai, a daeth yn chweched yn y Gemau Paralympaidd yn Llundain. Mae wedi hyfforddi i fod yn achubwr bywyd a'i uchelgais yw dysgu chwaraeon i athletwyr eraill sydd ag anableddau.

Tennis bwrdd

Enw: Rob Davies

Camp: Dosbarth 1 - Rownd derfynol

Dyddiad geni: 14 Awst, 1984

Lle magwyd: Aberhonddu

Roedd Davies yn chwarae rygbi'n rhannol broffesiynol nes iddo ddioddef anaf i linyn asgwrn y cefn pan oedd yn 21 oed. Yn Ysbyty Rookwood cafodd ei annog gan chwaraewr tennis bwrdd para rhyngwladol, Sara Head oedd yn gwirfoddoli yn yr ysbyty, i drio'r gamp. Yn 2011 cafodd fedal arian yn y cystadlaethau unigol a thîm ym Mhencampwriaethau Ewrop. Roedd yn siomedig na chafodd fedal yng Ngemau Llundain, ond roedd 2013 yn flwyddyn lwyddiannus iddo wrth iddo ddod yn bencampwr Ewrop. Lwyddodd i amddiffyn ei deitl unigol Ewropeaidd yn 2014 a 2015 ac mae wedi ailennill ei safle ar frig detholion y byd yn y dosbarth 1.

Saethyddiaeth

Enw: David Phillips

Camp: Atroi Unigol - Rownd gyntaf hyd at y ffeinal

Dyddiad geni: 22 Ebrill, 1966

Lle magwyd: Cwmbrân

Dim ond yn y blynyddoedd diwethaf y mae Phillips wedi troi ei law unwaith eto at saethyddiaeth wedi iddo gymryd hoe am 30 mlynedd. Mae wedi ennill medal aur fel rhan o dîm y dynion a medal efydd fel rhan o'r tîm cymysg yn Nhwrnamaint Rhestru'r Byd Paralympaidd ac yn y bencampwriaeth Para Ewrop. Fe ddaeth yn bumed fel cystadleuydd unigol yn y bencampwriaeth Para Ewrop.

Cleddyfaeth Cadair Olwyn

Enw: Gemma Collis

Camp: Épée - Rownd gyntaf hyd at y ffeinal

Lle magwyd: Durham (teulu o Gwm Rhymni)

Yn 2008, cafodd Collins wybod bod ganddi afiechyd sydd yn effeithio ar y system nerfau yn ei choes dde. Yn 2010, dechreuodd chwarae pêl-fasged cadair olwyn, ond ar ôl mynd i'r brifysgol penderfynodd drio cleddyfaeth ac roedd hi wrth ei bodd. 10 mis ar ôl dechrau'r gamp, cystadlodd fel rhan o'r tîm yng Ngemau Llundain gan ddod yn wythfed. Bu'n rhaid iddi gymryd blwyddyn o seibiant yn 2013 yn dilyn salwch ond yn 2015 enillodd ddwy fedal yng Nghwpan y Byd.

Pêl-fasged Cadair Olwyn

Enw: Clare Griffiths

Gemau: Rownd yr wyth olaf

Dyddiad geni: 18 Medi, 1979

Lle magwyd: Marlow (teulu o Gasnewydd)

Torrodd Griffiths ei chefn mewn damwain marchogaeth yn 18 oed. Cyn y ddamwain roedd yn chwaraewr hoci da, ac roedd yn chwaraewr pêl fasged naturiol o'r eiliad y gafaelodd yn y bêl. Fe wnaeth hi rannu capteiniaeth tîm Prydain yng Ngemau Llundain a daeth y tîm yn seithfed. Griffiths oedd un o'r menywod Prydeinig cyntaf i chwarae pêl-fasged dramor pan symudodd i'r Eidal yn 2004 i chwarae i glwb Sassari yng Nghynghrair yr Eidal.

Hwylio

Ffynhonnell y llun, onedition

Enw: Stephen Thomas

Camp: Cwch Sonar - Ras 3 a 4

Dyddiad geni: 5 Ionawr, 1977

Lle magwyd: Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Thomas wedi bod yn hwylio gyda John Robertson ers ei fod yn 26 oed, ac mae'r ddau, yn ogystal â Hannah Stodel, wedi bod yn hwylio gyda'i gilydd ym mhob Gemau ers Athen yn 2004. Yng Ngemau Llundain, fe ddaeth y tîm Sonar yn bumed. Mae hefyd wedi cynrychioli Prydain mewn Hoci Iâ a Chymru mewn rygbi dan-18 oed.