Gemau Paralympaidd: Y Cymry sy'n cystadlu ddydd Llun

Cyhoeddwyd

Mae 26 o Gymru yn cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn Rio eleni - 10% o gyfanswm tîm Prydain.

Yn y gemau diwethaf yn Llundain fe wnaeth tîm Prydain ennill 120 o fedalau, gyda 14 o'r rheiny gan y Cymry.

Y tro yma'r targed gan Chwaraeon Cymru yw rhwng 20 a 30 medal rhwng gemau Rio 2016 ac yna Tokyo mewn pedair blynedd.

Dyma'r Cymry fydd yn cystadlu yn Rio ddydd Llun.

Athletau

Enw: Aled Sion Davies

Camp: Taflu Pwysau F42 - Ffeinal

Dyddiad geni: 24 Mai, 1991

Lle magwyd: Pen-y-Bont ar Ogwr

Dyma un o sêr tîm Prydain wedi ei lwyddiant yn y blynyddoedd diwethaf. Yn y Gemau Paralympaidd yn Llundain cafodd fedal efydd wedi iddo daflu pwysau F42/F44 a medal aur yn y ddisgen trwy daflu pellter o 46.14m. Cafodd ei ddewis i fod yn gapten tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow ac enillodd fedal arall, arian y tro yma, yn y gystadleuaeth disgen F42/44 dosbarth cymysg. Ym Mhencampwriaeth IPC y Byd yn 2015 enillodd ddwy fedal aur, un mewn taflu pwysau ac un arall yn y ddisgen. Fe dorrodd record y byd, record yr oedd o wedi ei gosod ei hun dair gwaith wrth gipio'r aur yn y ddisgen.

Enw: Jordan Howe

Camp: 200m T35 - Ffeinal

Dyddiad geni: 12 Hydref, 1995

Lle magwyd: Caerdydd

Llwyddodd Howe i gyrraedd ei rownd derfynol gyntaf yn y ras 100m yn y Gemau Paralympaidd yn 2012 gan ddod yn seithfed yn y ras mewn amser o 13.69 eiliad. Enillodd ddwy fedal efydd yn y ras 100m a'r 200m ym Mhencampwriaeth Athletau Ewrop IPC yn 2014 ac fe ddaeth yn bumed ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Doha y llynedd. Mae wedi dioddef gydag anafiadau yn ddiweddar ond mae'n dweud ei fod yn holliach ac yn barod ar gyfer y gemau yn Rio.

Saethyddiaeth

Enw: Jodie Grinham

Camp: Tîm Cyfansawdd Cymysg - Rownd gyntaf hyd at y ffeinal

Dyddiad geni: 26 Gorffennaf, 1993

Lle magwyd: Crawley (yn wreiddiol o Aberteifi)

Fe ddechreuodd Grinham y gamp yn 2008 ar ôl gwylio ei thad yn saethu yn y clwb lleol. Cafodd fedal efydd fel rhan o dîm cymysg yn Nhwrnament Rhestru'r Byd Paralympaidd y llynedd ond dyma fydd y tro cyntaf iddi gystadlu yn y Gemau Paralympaidd.

Saethu

Enw: Owen Burke

Camp: 50m R7 reiffl aer - Rownd gyntaf a'r ffeinal

Dyddiad geni: 30 Tachwedd, 1975

Lle magwyd: Bodelwyddan

Fe ymunodd Owen Burke gyda thîm Prydain yn 2013 ac mae wedi cystadlu mewn sawl cystadleuaeth Cwpan y Byd yr IPC gan ddod yn bumed yng nghystadleuaeth 10m reiffl aer R1 yn 2015. Er ei fod yn wreiddiol o ogledd Cymru mae bellach yn byw yn Lloegr er mwyn hyfforddi yn llawn amser. Pan mae ganddo amser sbâr mae'n hoffi ffotograffiaeth, cerfio pren a nifer o chwaraeon eraill gan gynnwys badminton a phêl-fasged.

Pêl-fasged Cadair Olwyn

Ffynhonnell y llun, onedition

Enw: Phil Pratt

Gemau: Prydain v Yr Unol Daleithiau

Dyddiad geni: 2 Chwefror, 1994

Lle magwyd: Caerdydd

22 oed yw Pratt ond mae eisoes wedi cael llawer o brofiad rhyngwladol ac wedi cael llwyddiant ym Mhencampwriaethau Ewrop gan ennill y fedal aur dan-22 oed yn 2014 a'r tlws hŷn flwyddyn yn ddiweddarach. Yn 2014 roedd yn nhîm cyntaf Prydain ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Ne Korea.

Hwylio

Ffynhonnell y llun, onedition

Enw: Stephen Thomas

Camp: Cwch Sonar - Ras 1 a 2

Dyddiad geni: 5 Ionawr, 1977

Lle magwyd: Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Thomas wedi bod yn hwylio gyda John Robertson ers ei fod yn 26 oed, ac mae'r ddau, yn ogystal â Hannah Stodel, wedi bod yn hwylio gyda'i gilydd ym mhob Gemau ers Athen yn 2004. Yng Ngemau Llundain fe ddaeth y tîm Sonar yn bumed. Mae hefyd wedi cynrychioli Prydain mewn Hoci Iâ a Chymru mewn rygbi dan-18 oed.