Gemau Paralympaidd: Y Cymry sy'n cystadlu ddydd Gwener

Cyhoeddwyd

Mae 26 o Gymru yn cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn Rio eleni - 10% o gyfanswm tîm Prydain.

Yn y gemau diwethaf yn Llundain fe wnaeth dîm Prydain ennill 120 o fedalau, gyda 14 o'r rheiny gan y Cymry.

Y tro yma'r targed gan Chwaraeon Cymru yw rhwng 20 a 30 medal rhwng gemau Rio 2016 ac yna Tokyo mewn pedair blynedd.

Dyma'r Cymry fydd yn cystadlu yn Rio ddydd Gwener.

Athletau

Enw: Jordan Howe

Camp: 100m T35 - Rownd gyntaf a'r ffeinal

Dyddiad geni: 12 Hydref, 1995

Lle magwyd: Caerdydd

Llwyddodd Howe i gyrraedd ei rownd derfynol gyntaf yn y ras 100m yn y Gemau Paralympaidd yn 2012 gan ddod yn seithfed yn y ras mewn amser o 13.69 eiliad. Enillodd ddwy fedal efydd yn y ras 100m a'r 200m ym Mhencampwriaeth Athletau Ewrop IPC yn 2014 ac fe ddaeth yn bumed ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Doha y llynedd. Mae wedi dioddef gydag anafiadau yn ddiweddar ond mae'n dweud ei fod yn holliach ac yn barod ar gyfer y gemau yn Rio.

Rhwyfo

Enw: Rachel Morris

Camp: Rhwyfo Breichiau'n Unig - Rownd gyntaf

Dyddiad geni: 25 Ebrill, 1979

Lle magwyd: Farnham (teulu o Sir Benfro)

Cafodd Rachel Morris lwyddiant i ddechrau gyda champ llawfeicio. Ond ar ôl cael ei tharo gan gar cafodd ei llawfeic ei ddifrodi ac fe gafodd anaf i'w hysgwydd. Wrth ddisgwyl am feic newydd dechreuodd rwyfo. Daeth yn bumed ym Mhencampwriaethau Rhwyfo'r Byd yn 2014 ac enillodd fedal arian yn 2015.

Tennis Bwrdd

Enw: Paul Davies

Camp: Dosbarth 1 - Rownd gyntaf

Dyddiad geni: 12 Hydref, 1966

Lle magwyd: Pen-y-bont ar Ogwr

Er i Davies chwarae tennis bwrdd yn blentyn ysgol, wnaeth o ddim ailgydio yn y gamp nes iddo droi'n 30 oed. Penderfynodd wneud hynny wedi iddo gael damwain ffordd wnaeth ei barlysu. Y Gemau yn Llundain oedd ei rhai cyntaf ac fe gipiodd y fedal efydd. Ym Mhencampwriaethau Ewrop yn 2013 enillodd fedal arian gan golli i'w ffrind, Rob Davies sydd hefyd yn aelod o dîm Prydain. Yn sgil anaf doedd ddim yn gallu cystadlu yn 2015 ond mae'n dweud ei fod yn benderfynol i ddod yn ôl yn ffit ar gyfer y Gemau yn Rio.

Enw: Rob Davies

Camp: Dosbarth 1 - Rownd gyntaf

Dyddiad geni: 14 Awst, 1984

Lle magwyd: Aberhonddu

Roedd Davies yn chwarae rygbi'n rhannol broffesiynol nes iddo ddioddef anaf i linyn asgwrn y cefn pan oedd yn 21 oed. Yn Ysbyty Rookwood cafodd ei annog gan chwaraewr tennis bwrdd para rhyngwladol, Sara Head oedd yn gwirfoddoli yn yr ysbyty, i drio'r gamp. Yn 2011 cafodd fedal arian yn y cystadlaethau unigol a thîm ym Mhencampwriaethau Ewrop. Roedd yn siomedig na chafodd fedal yng Ngemau Llundain, ond roedd 2013 yn flwyddyn lwyddiannus iddo wrth iddo ddod yn bencampwr Ewrop. Lwyddodd i amddiffyn ei deitl unigol Ewropeaidd yn 2014 a 2015 ac mae wedi ailennill ei safle ar frig detholion y byd yn y dosbarth 1.

Enw: Paul Karabardak

Camp: Dosbarth 6 - Rownd gyntaf

Dyddiad geni: 3 Hydref, 1985

Lle magwyd: Abertawe

Cyn cael strôc fawr yn 10 oed roedd Paul Karabardak yn chwaraewr pêl-droed brwd. Ond unwaith y dechreuodd chwarae tennis bwrdd daeth llwyddiant yn gyflym iddo. Enillodd fedal efydd tîm yn 16 oed yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd. Cafodd fedal aur yn yr US Open yn San Diego yn 2013 a daeth mwy o fedalau yn 2014. Enillodd fedal aur ac arian a chyrhaeddodd rownd gynderfynol Pencampwriaethau Ewrop yn Nenmarc y llynedd.

Pêl-fasged Cadair Olwyn

Enw: Clare Griffiths

Gemau: Prydain v Ariannin

Dyddiad geni: 18 Medi, 1979

Lle magwyd: Marlow (teulu o Gasnewydd)

Torrodd Griffiths ei chefn mewn damwain marchogaeth yn 18 oed. Cyn y ddamwain roedd yn chwaraewr hoci da, ac roedd yn chwaraewr pêl fasged naturiol o'r eiliad y gafaelodd yn y bêl. Fe wnaeth hi rannu capteiniaeth tîm Prydain yng Ngemau Llundain a daeth y tîm yn seithfed. Griffiths oedd un o'r menywod Prydeinig cyntaf i chwarae pêl-fasged dramor pan symudodd i'r Eidal yn 2004 i chwarae i glwb Sassari yng Nghynghrair yr Eidal.

Ffynhonnell y llun, onedition

Enw: Phil Pratt

Gemau: Prydain v Iran

Dyddiad geni: 2 Chwefror, 1994

Lle magwyd: Caerdydd

22 oed yw Pratt ond mae eisoes wedi cael llawer o brofiad rhyngwladol ac wedi cael llwyddiant ym Mhencampwriaethau Ewrop gan ennill y fedal aur dan-22 oed yn 2014 a'r tlws hŷn flwyddyn yn ddiweddarach. Yn 2014 roedd yn nhîm cyntaf Prydain ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Ne Korea.