Cwis: Ble mae'r parc?

Cyhoeddwyd

Ar Ddydd Sadwrn, 10 Medi, bydd Proms yn y Parc BBC Cymru yn cael ei gynnal ym Mharc Eirias, Bae Colwyn.

Mae ganddom ni gyfoeth o barciau trefol a gwledig ymhob rhan o Gymru. Wyddoch chi ble mae'r rhain? Mae'r atebion ar waelod y dudalen.

Ffynhonnell y llun, Bill Boaden

1) Mae fan hyn yn lle brafiach i dreulio p'nawn na'r ysbyty gerllaw. Ble mae'r parc?

(a) Parc Singleton, Abertawe

(b) Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd

(c) Parc Glan Clwyd, Bodelwyddan

Ffynhonnell y llun, Eric Jones

2) Roedd 'na ŵyl boblogaidd yn cael ei chynnal yma tan yn ddiweddar.

(a) Parc Crug Mawr, Aberteifi

(b) Parc Waundew, Caerfyrddin

(c) Parc y Faenol, Bangor

3) Mi fuodd Radio Cymru yn cynnal partïon mawreddog yma yn y gorffennol a nawr mae'r lido wedi ail-agor. Ymhle?

(a) Parc Gwledig Cwm Dâr, Aberdâr

(b) Parc Ynysangharad, Pontypridd

(c) Parc, Y Bala

4) Be' am drip ar y llyn cyn cael pryd blasus wedi ei goginio gan Bryn? O ia, g'newch yn siwr nad ydych chi'n cicio'r bêl rygbi 'na i'r dŵr!

(a) Parc Cybi, Caergybi

(b) Parc Cosmeston, Penarth

(c) Parc Eirias, Bae Colwyn

5) Ymhle mae cartre ceidwad y goleudy hwn?

(a) Parc Gwledig Loggerheads, Yr Wyddgrug

(b) Parc Natur Penglais, Aberystwyth

(c) Parc y Rhath, Caerdydd

Ffynhonnell y llun, Philip Pankhurst

(6) Roedd digon o le agored yn fan hyn i Adelina gael ymarfer ar gyfer yr opera.

(a) Parc Craig-y-Nos, Powys

(b) Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful

(c) Parc Gwledig Pembre, Sir Gaerfyrddin

Ffynhonnell y llun, Geraint Roberts

(7) Fedrwch chi groesi'r bont a dyfalu ble mae'r parc hwn?

(a) Parc Glynllifon, Caernarfon

(b) Parc Gwledig Tŷ Mawr, Wrecsam

(c) Parc Wepre, Cei Connah

Atebion

1 (a) Parc Singleton, Abertawe

2 (b) Parc y Faenol, Bangor

3 (b) Parc Ynysangharad, Pontypridd

4 (c) Parc Eirias, Bae Colwyn

5 (c) Parc y Rhath, Caerdydd

6 (a) Parc Craig-y-Nos, Powys

7 (b) Parc Gwledig Tŷ Mawr, Wrecsam