Cau atyniad yn Zip World wedi anafiadau i ddau weithiwr

Cyhoeddwyd

Bydd prif atyniad Zip World ym Mhethesda ar gau am ddau ddiwrnod ar ôl i ddau aelod o staff gael mân anafiadau yn dilyn ymarferiad.

Yn ôl y perchnogion, ni fydd gwifren Velocity ar agor i'r cyhoedd tan ddydd Gwener, wedi'r digwyddiad fore Mercher.

Cafodd y ddau eu cludo i Ysbyty Gwynedd, Bangor, tua 08:30 yn dilyn ymarferiad cyn i'r parc agor.

Gobaith y cwmni i ddechrau oedd ail agor yr atyniad prynhawn Mercher, cyn cyhoeddi na fydd hynny'n digwydd cyn ddydd Gwener.

'Profion pellach'

Dywedodd cyfarwyddwr masnachol Zip World, Sean Taylor: "Mae ein tîm technegol wedi cynghori y dylai gwifren Velocity fod ar gau am ddau ddiwrnod fel y gall profion pellach gael eu gwneud.

"Mae diogelwch yn Zip World yn cael ei sicrhau drwy gyfuniad o dechnoleg, ymarfer a goruchwyliaeth.

"Rydym yn buddsoddi yn yr offer gorau a'r hyfforddiant gorau yn barhaol er mwyn sicrhau bod y rheiny sy'n cymryd rhan yn saff.

"Mae'r tîm archebu yn cysylltu â pobl ynglŷn â gwifren Velocity dros y 48 awr nesaf i ail drefnu."

Ychwanegodd y bydd "holl atyniadau eraill Zip World yn parhau yn weithredol fel arfer".