Llofruddiaeth Y Fflint: Cadw dyn 57 oed yn y ddalfa

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 57 oed o'r Fflint wedi ei gadw yn y ddalfa wedi ei gyhuddo o lofruddio, treisio ac ymosod yn rhywiol ar ferch ysgol 40 mlynedd yn ôl.

Fe wnaeth Stephen Anthony Hough gadarnhau ei enw yn y gwrandawiad byr yn Llys Ynadon Llandudno ddydd Mercher.

Bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau.

Cafodd corff Janet Commins, 15, ei ddarganfod ar 11 Ionawr 1976 ar gae chwarae mewn ysgol yn Y Fflint.

Fe wnaeth hi ddiflannu ar ôl ymweld â chanolfan hamdden leol.

Cafodd dyn arall ei garcharu am ddynladdiad wedi iddo gyfaddef cyfrifoldeb am ei marwolaeth.

Fe wnaeth y diffynnydd gadarnhau yn y llys ei fod yn byw ym Maes y Dre yn Y Fflint.

Cafodd ei gyhuddo ddydd Mawrth o ddau gyhuddiad gwahanol o dreisio a chyffwrdd yn rhywiol mewn digwyddiad honedig fis Chwefror eleni.

Dywedodd y cyfreithiwr dros yr erlyniad, James Neary, y dylai'r materion gael eu cyfeirio at lys uwch.

Doedd dim cais am fechnïaeth gan y cyfreithiwr dros yr amddiffyn, Brian Cross, a chafodd Mr Hough ei gadw yn y ddalfa gan y Barnwr Rhanbarth, Gwyn Jones.