Pryderon Ford: 'Angen mynediad' i'r farchnad sengl

Cyhoeddwyd

Mae'r problemau sy'n wynebu ffatri Ford ym Mhen-y-bont yn amlygu'r angen i'r Deyrnas Unedig barhau i gael mynediad i'r farchnad sengl, yn ôl ysgrifennydd yr economi.

Dywedodd Ken Skates bod angen "ymrwymiad cadarn" gan lywodraeth San Steffan i hynny gario ymlaen er mwyn rhoi "sefydlogrwydd" i'r cwmni ceir.

Fe gyhoeddodd Ford ddydd Mawrth gynlluniau i leihau eu buddsoddiad ar y safle a haneru cynhyrchiant eu hinjan newydd yn y dref.

Mae'r cwmni yn dweud na fydd hynny'n arwain at gwtogi nifer y gweithwyr sydd yno, sef 1,850.

Ond mae undebau yn poeni am eu hymrwymiad tymor hir i ardal Pen-y-bont.

'Sefydlogrwydd'

Dywedodd Mr Skates wrth raglen Good Morning Wales: "Er mwyn cael sefydlogrwydd i Ford ac eraill yn y sector moduro, beth sydd angen gan Lywodraeth y DU yw ymrwymiad cadarn i gael mynediad i'r farchnad sengl er mwyn creu sefydlogrwydd o fewn y marchnadoedd arian.

"Mae angen i'r bunt fod yn gadarn o ran ei gwerth ond hefyd er mwyn galluogi allforio a mewnforio i gael eu diogelu ar lefel gyson.

"Ni allwn gael amrywiaeth yn niweidio ein potensial i allforio a'r angen i fewnfudo."

ffynhonnell y llun, Ford

Mae Ford wedi dweud y bydden nhw'n lleihau buddsoddiad o £181m i £100m.

Yn ôl arbenigwyr, rhan o'r broblem i'r cwmni yw bod gwerth isel y bunt wedi gwneud mewnforio yn ddrytach.

Mae Mr Skates hefyd wedi dweud ei fod yn ceisio cael sicrwydd gan y Ford am y gefnogaeth ariannol o £15m a roddodd Llywodraeth Cymru iddyn nhw er mwyn adeiladu 250,000 o beiriannau ynni petrol newydd.

Straeon perthnasol