Diwrnod siomedig i Forgannwg

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunNick Selman oedd arwr y diwrnod cyntaf i Forgannwg gyda'i sgôr o 101

Fe gafodd bowlwyr Morgannwg ddiwrnod siomedig yn y gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd yn erbyn Sir Gaerloyw yng Nghaerdydd.

Fe ddechreuodd yr ymwelwyr y diwrnod ar 62 am 3 wrth ymateb i gyfanswm batiad cyntaf Morgannwg o 220, ond roedd y wicedi yn araf iawn yn disgyn.

Hamish Marshall oedd y prif ddraenen yn ystlys Morgannwg gyda sgôr o 101, ond fe gafodd gefnogaeth hefyd gan George Hankins (43) a David Payne (58 h.f.a.).

Ond unwaith eto, methiant y bowlwyr i gael gwared at fatwyr isa'r drefn sy'n debyg o gostio'n ddrud i Forgannwg gyda phartneriaethau o 60 am yr wythfed wiced a 56, hyd yma, am y nawfed yn codi sgôr y gwrthwynebwyr.

Erbyn i'r chwarae ddod i ben roedd Sir Gaerloyw wedi cyrraedd 347 am 8 yn eu batiad cyntaf - mantais o 127 gyda dwy wiced yn weddill.