Troseddau rhyw: Carcharu dau ddyn o ardal Pwllheli

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Dale Rowlands (chwith) a Kevin Radcliffe eu carcharu am gyfanswm o chwe blynedd

Mae dau ddyn o ardal Pwllheli yng Ngwynedd wedi cael eu carcharu ar ôl cyfaddef i droseddau rhyw yn erbyn merch o dan 16 oed.

Plediodd Dale Rowlands, 25 oed o Fynytho, yn euog i wyth cyhuddiad o wneud, ac o fod â, delweddau anweddus yn ei feddiant ac un cyhuddiad o fod a chanabis yn ei feddiant gyda'r bwriad o'i werthu.

Fe wnaeth Kevin Radcliffe, 23 oed o Forfa Garreg, bledio'n euog o annog merch i fod yn rhan o weithredoedd rhyw.

Cafodd Rowlands ei garcharu am dair blynedd a thri mis, tra bo Radcliffe yn wynebu dedfryd o ddwy flynedd ac wyth mis dan glo.

Mae'n rhaid i'r ddau gofrestru fel troseddwyr rhyw.

Merch 'fregus'

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod y ferch, gafodd ei disgrifio fel "neilltuol o fregus" oherwydd ei hoed a'i chefndir, wedi gyrru lluniau a fideos at Rowlands.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes wrth Rowlands: "Pan fydd hi'n tyfu i fyny a sylweddoli'r hyn wnaeth hi gytuno i wneud ar eich rhan chi, bydd hi wedi dychryn."

Clywodd y llys hefyd bod Radcliffe wedi ei hannog i ffilmio fideo anweddus o'i hun a'i yrru iddo.

Cafodd diffynnydd arall oedd yn rhan o'r un achos, Aaron Roberts, 25 oed o Lan Cymerau, ei garcharu am flwyddyn am fod â chanabis yn ei feddiant gyda'r bwriad o'i werthu.