Ymgyrch iechyd meddwl yn annog y cyhoedd i 'estyn llaw'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad, Bydd cyfres fideo yn cael ei darlledu ar y teledu ac ar gyfryngau cymdeithasol fel rhan o'r ymgyrch

Mae ymgyrch yn cael ei lansio ddydd Mercher i annog y cyhoedd i estyn llaw at ffrindiau, teulu a chydweithwyr sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl.

Bwriad ymgyrch Estyn Llaw elusen Amser i Newid Cymru yw pwysleisio nad oes angen bod yn arbenigwr i siarad am iechyd meddwl a dangos sut y mae pethau bychain yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Fel rhan o'r ymgyrch bydd cyfres fideo yn cael ei darlledu ar y teledu, mewn sinemâu ac ar gyfryngau cymdeithasol, a'r cyfan yn cynnwys pobl o Gymru sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Mae'r fideos yn cynnwys wynebau cyfarwydd, gan gynnwys y cyflwynydd teledu, Matt Johnson a Hywel Gwynfryn o Radio Cymru.

Un o bob pedwar

Dywedodd Amser i Newid Cymru bod ymchwil yn dangos fod 90% o'r rheiny sydd â phroblemau iechyd meddwl yn wynebu stigma neu gamwahaniaethu.

Ychwanegwyd y bydd un o bob pedwar person yn wynebu problem iechyd meddwl ac y bydd yr ymgyrch yn dangos y gall effeithio ar bobl o bob demograffig a chefndir.

Mae'r ymgyrch yn galw ar y cyhoedd i rannu eu hanesion ynglŷn â'r pethau bychain maent wedi'u gwneud i roi cymorth, gan ddefnyddio'r hashnod #EstynLlaw a dolen Twitter Amser i Newid Cymru.

Ffynhonnell y llun, Amser i Newid Cymru
Disgrifiad o’r llun, Cyflwynydd Radio Cymru, Hywel Gwynfryn yw un o wynebau ymgyrch Estyn Llaw

Dywedodd rheolwr rhaglen Amser i Newid Cymru, Ryan Jones: "Mae neges syml iawn i'r ymgyrch Estyn Llaw; mae modd i ni gyd wneud pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'n ffrindiau, ein teulu a'n cydweithwyr sy'n wynebu problemau iechyd meddwl.

"Gallwch ofyn sut ydyn nhw, mynd allan am goffi a sgwrs, mynd i'r sinema neu i'r gampfa, a gall y rhain gael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd meddwl a'u helpu i wella.

"Rydym yn falch iawn o fod â phobl sydd â phrofiad go iawn wrth graidd yr ymgyrch Estyn Llaw.

"Maen nhw'n rhannu eu hanes yn ddewr iawn i helpu mynd i'r afael â'r stigma a'r camwahaniaethu mae gormod o bobl yng Nghymru o hyd yn eu hwynebu."