Cymru'n croesawu ras seiclo'r Tour of Britain

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunGetty Images

Bydd cystadleuaeth seiclo'r Tour of Britain yn dod i Gymru ddydd Mercher wrth i'r cystadleuwyr deithio o Ddinbych i Lanfair-ym-Muallt.

Y pedwerydd cymal o'r ras eleni yw'r hiraf hefyd, wrth i'r 120 o seiclwyr wynebu taith o 135 milltir (218 cilometr) dros Fryniau Clwyd a Mynyddoedd Cambria.

Ymhlith y cystadleuwyr eleni mae Bradley Wiggins, a'r Cymro Cymraeg cyntaf erioed i ennill medal aur yn y Gemau Olympaidd, Owain Doull.

Bydd y seiclwyr yn teithio trwy'r Wyddgrug, Bwlch-y-Safn, Dyfnant a Phontnewydd-ar-Wy cyn gorffen ger maes y Sioe Frenhinol yn Llanfair-ym-Muallt.

ffynhonnell y llunGoogle
disgrifiad o’r llunMae pedwerydd cymal y ras yn dechrau yn Ninbych ac yn gorffen yn Llanfair-ym-Muallt

Dyma'r unig gymal fydd yn dechrau a gorffen yng Nghymru, er y bydd y ras yn dechrau yn Aberdâr ddydd Iau.

Dywedodd Ysgrifennydd Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates: "Rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu'r Tour of Britain unwaith eto eleni ac wrth ein bodd bod lleoliadau newydd yn cael blas ar y cyffro.

"Mae'r Tour of Britain yn gyfle ardderchog i ni arddangos tirwedd unigryw a phrydferth Cymru i'r byd, yn ogystal â phwysleisio ein gallu i gynnal gwahanol ddigwyddiadau chwaraeon.

"Mae pobl yma'n rhoi croeso cynnes Cymreig i'r seiclwyr pob tro ac wedi creu awyrgylch gwych, ac rwy'n gobeithio y bydd pobl ar draws Cymru yn dod i gefnogi'r digwyddiad eto eleni."

ffynhonnell y llunGetty Images
disgrifiad o’r llunAeth y Tour of Britain i fyny Pen-y-Pass yng Ngwynedd yn 2013