Hwlffordd: 'Ffrae' cyn marwolaeth Natasha Bradbury

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Natasha Bradbury ym mis Chwefror

Fe glywodd y llys yn achos dyn o Aberdaugleddau sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei gariad y buon nhw'n ffraeo cyn iddi farw.

Mae'r erlyniad yn honni bod Luke Jones, sy'n 33, wedi curo Natasha Bradbury, oedd yn 27, i farwolaeth yn ei fflat yn Hwlffordd.

Ond fe ddywedodd Mr Jones wrth y llys mai Ms Bradbury ymosododd arno fo.

Mae Mr Jones yn gwadu ei llofruddio ac mae'r achos yn parhau.

Negeseuon testun

Clywodd y rheithgor yn Llys y Goron Abertawe fore Mawrth ddegau o negeseuon ffôn a thestun rhwng y cwpwl o'r wythnos cyn y nos Sul pan fu Ms Bradbury farw.

Ar y nos Iau, fe arhosodd Mr Jones gyda ffrind, pan ddeallodd bod ei gariad wedi cysgu gyda dyn arall.

Yn ôl y negeseuon, fe ddywedodd Ms Bradbury y bydden nhw'n gwahanu.

Fe benderfynon nhw ddychwelyd i'w fflat hi ar y dydd Sul.

Gwrthdaro

Dywedodd Mr Jones mai dyna pryd ddechreuodd y ffrae: "Roedd hi'n gweiddi arna' i fy mod i wedi cysgu gyda Rhianna Watts.

"Neidiodd ar fy mhen, a mynd am fy wyneb. Fe wnes i ddal ei phen. Ceisiodd roi ergyd i mi efo'i phen.

"Fe wnes i afael ynddi gerfydd ei gwddf a'i gwthio 'nôl. Fe roes i gic i'w chorff. Syrthiodd hi dros y bwrdd coffi a glanio ar ddau gwpwrdd pren.

"Fe wnes i ei tharo gyda fy nhroed dde ar ochr chwith ei chorff. Syrthiodd yn ei blaen a tharo'n erbyn y cypyrddau pren. Ei phen fyddai wedi cael ei daro."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Roedd fflat Natasha Bradbury ar Stryd Fawr Hwlffordd

Dywedodd bod ei law yn gwaedu a'i fod wedi mynd i'r tŷ bach, a bod gwaed ym mhobman.

Pan ddychwelodd i'r ystafell, teimlodd guriad calon Ms Bradbury.

"Symudodd hi ddim o gwbl", meddai.

Ychwanegodd ei fod wedi galw 999 a bod yr ambiwlans a'r heddlu wedi dod.

Mae'r achos yn parhau.