Marwolaeth dyn o Fietnam: 'Cwestiynau heb eu hateb'

Cyhoeddwyd

Mae rheithfarn agored wedi'i chofnodi i farwolaeth dyn o Fietnam y cafwyd hyd i'w gorff ar dir comin ger Abercynon.

Cafodd gweddillion Min Duc Hoang, oedd hefyd yn cael ei adnabod fel Tinh Van Tran, 41 oed, eu darganfod ar 2 Rhagfyr 2014.

Roedd dau fag du yn cynnwys dillad a dogfennau ger ei gorff, ac mae'r heddlu yn credu ei fod wedi marw yn rhywle arall cyn cael ei adael yn y man anghysbell.

Fe glywodd y cwest bod swyddogion yn meddwl bod Mr Hoang yn rhan o grŵp oedd yn tyfu canabis yng Nghasnewydd.

Fan wen

Roedd nodiadau o fewn un o'r bagiau yn rhestru offer oedd yn ymwneud â'r cyffur yn ogystal â rhifau ffôn o'r ddinas.

Tua awr cyn i'r corff gael ei ddarganfod, fe glywodd y cwest bod llygad-dyst wedi gweld fan wen ger y safle.

Fe ddisgrifiodd weld stwcyn o ddyn oedd yn "flin bod rhywun wedi tarfu arno" cyn mynd i'r fan a gyrru i ffwrdd.

Mae'r heddlu yn creu mai dyma pryd gafodd y corff ei adael ar y safle.

disgrifiad o’r llunCafodd y corff ei ddarganfod ger Glwb Golff Whitehall

Fe ddaeth swyddogion i'r casgliad bod y fan yn dod o ardal Casnewydd, ond wnaethon nhw ddim darganfod tystiolaeth fforensig nac awgrym o bwy oedd yn ei gyrru.

Yn ôl DC Nicole Lloyd o Heddlu De Cymru, roedd "arogl canabis cryf" yn y bagiau du oedd drws nesaf i'r corff.

Ychwanegodd: "Mae'r dystiolaeth yn awgrymu ei fod wedi marw mewn ffatri canabis. Rydym yn credu bod hynny yn ardal Casnewydd, ond dydyn ni ddim wedi darganfod y ffatri."

Din anafiadau

Dywedodd patholegydd y Swyddfa Gartref, Dr Derek James, wrth y cwest nad oedd unrhyw anafiadau gweladwy i'r corff.

Ychwanegodd nad oedd yn bosib dweud sut y bu farw'r dyn a doedd ddim yn bosib cadarnhau ai achos meddygol oedd wrth wraidd hynny.

Wrth gofnodi'r rheithfarn, dywedodd y crwner, Andrew Barkley, ei fod yn "cydymdeimlo gyda'r teulu am eu colled o dan amgylchiadau mor anfoddhaol, a chyda chymaint o gwestiynau heb eu hateb".