Cyhuddo dyn o'r Fflint o lofruddio merch yn 1976

Cyhoeddwyd

Mae dyn 57 oed o'r Fflint wedi ei gyhuddo o lofruddio a threisio merch ysgol 40 mlynedd yn ôl.

Fe gafodd Janet Commins, 15 oed, ei lladd yn y dref ar 7 Ionawr 1976.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod Stephen Anthony Hough wedi cael ei arestio yn Essex ddydd Sul.

Bydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llandudno ddydd Mercher.

Cafodd dyn arall ei garcharu am ddynladdiad wedi iddo gyfaddef cyfrifoldeb am ei marwolaeth.

Mae teulu Janet yn cael cefnogaeth gan swyddogion yr heddlu.

'Tystiolaeth bellach'

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Iestyn Davies o Heddlu Gogledd Cymru: "Mae yna ddatblygiadau sylweddol wedi bod i gynorthwyo ymchwiliadau'r heddlu i'r math yma o achosion yn y 40 mlynedd diwethaf a newidiadau sylweddol yn y ffordd rydym yn delio gydag ymchwiliadau o lofruddio.

"Dyw'r dyn yma heb gael ei arestio o'r blaen mewn cysylltiad gydag ymchwiliad 1976.

"Mae tîm ymroddgar o swyddogion wedi bod yn gweithio ar yr ymchwiliad yma ac, o ganlyniad, mae tystiolaeth bellach wedi dod i law sydd wedi achosi i ni adolygu'r holl amgylchiadau oedd yn ymwneud â'r ymchwiliad cychwynnol."