Gohirio gwerthu safle Ysgol Dyffryn Teifi ar ocsiwn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Safle Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul

Mae cabinet Cyngor Ceredigion wedi pleidleisio dros ohirio gwerthu safle Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul ar ocsiwn, er mwyn rhoi cyfle i'r gymuned leol lunio cynnig am y safle yn agos i ganol y dre'.

Fe gaeodd yr ysgol ddiwedd tymor yr haf wrth i ddisgyblion symud i ysgol newydd Bro Teifi ar gyrion Llandysul.

Prynhawn dydd Sul cafodd cyfarfod ei gynnal gan fenter gymunedol newydd Plant y Dyffryn, yn galw ar y cyngor i oedi'r broses o werthu'r safle.

Disgrifiad o’r llun,
Cynrhychiolwyr o fenter gymunedol Plant y Dyffryn y tu allan i adeilad Cyngor Ceredigion fore Mawrth

Yn dilyn pleidlais fore Mawrth, mae'r cyngor wedi cadarnhau na fydd y safle bellach yn rhan o arwerthiant ar 20 Medi.

Yn hytrach, bydd yn mynd ar y farchnad agored tan 20 Ionawr 2017.

Dywedodd y cyngor y byddan nhw wedyn yn dod i benderfyniad ar sail beth sydd orau yn ariannol ac o fudd i'r gymuned.

Os na fydd yr awdurdod wedi derbyn cynnig derbyniol erbyn 20 Ionawr, bydd y safle yn mynd ar ocsiwn.