Gŵyl Rhif 6: 'Angen sortio'r broblem'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dave Thurlow
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa o'r meysydd parcio o'r awyr

Mae'n rhaid ailfeddwl trefniadau parcio Gŵyl Rhif 6, wedi i lifogydd achosi trafferthion mawr i bobl wrth adael, medd un o gynghorwyr Porthmadog.

Roedd rhai degau o geir yn dal ar y safle ger Clwb Pêl-droed Porthmadog fore Mawrth, wedi iddyn nhw fethu â gadael ar ôl i'r ŵyl ddod i ben.

Cafodd tua 200 o breswylwyr yr ŵyl loches yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn yn y dref nos Sul.

Mae trefnwyr Gŵyl Rhif 6 wedi ymddiheuro i bobl gafodd eu dal yn y trafferthion.

Dywedodd y cynghorydd Selwyn Griffiths wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore dydd Mawrth: "Yn y sicr, mae 'na gwestiynau. 'Dan ni fel trigolion lleol yn gwybod bod y lle yn aml dan ddŵr.

"Piti na fasan nhw 'di meddwl o flaen llaw, gan fod yr arwyddion tywydd yn ddrwg beth bynnag, y basan nhw di cysidro, 'Mae'n rhaid i neud rhywbeth am hyn, a symud y ceir o 'ma', ac mae 'na lawer iawn yn credu, biti na fasan nhw wedi cychwyn petha dydd Sadwrn hefyd te."

"Mae 'na leoliadau eraill yn yr ardal yma sy'n bosib gwneud, 'de. Mae pob un lle ym Mhorthmadog wedi cael eu defnyddio ganddyn nhw - llefydd preifat. Y cwestiwn sydd isio gofyn ydy, mae 'na feysydd parcio yma hefyd oedd yn tueddu i fod yn wag."

Wrth gyfeirio at y maes parcio ger Canolfan Hamdden Glaslyn, ychwanegodd Mr Griffiths: "Basa'n well 'san nhw wedi gwneud trefniadau hefyd efo Cyngor Gwynedd i logi'r maes parcio yma am 'chydig o ddyddiau."

Disgrifiad o’r llun,
Degau o geir yn dal ar safle maes parcio Gŵyl Rhif 6 ddydd Mawrth

Er gwaetha'r trafferthion, canmolodd Mr Griffiths waith pobl leol wrth iddyn nhw gynorthwyo'r rhai oedd yn methu â gadael:

"Roedd hi'n braf gweld pobl yn gyd-dynnu efo'i gilydd er lles pobl oedd mewn trafferthion.

"Dwi'n credu bod y bobl oedd wedi dod yma'n gwerthfawrogi bod pobl wedi gofalu amdanyn nhw."

'Sortio'r broblem'

Dywedodd Mr Griffiths nad oedd unrhyw un wedi gorfod aros yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn nos Lun, er bod rhai wedi aros mewn gwestai lleol.

Mae'n gobeithio na fydd trafferthion eleni'n rhwystro'r ŵyl rhag cael ei chynnal eto:

"Dwi'n gobeithio bod yna ddyfodol i'r ŵyl, yn sicr. Un broblem ydy hon, mae isio sortio'r broblem yma.

"Ond i mi, o ran y gymuned leol a'r bobl leol a phobl sy'n dod yma i fwynhau eu hunain, mae'n bwysig ei bod hi'n mynd ymlaen."

Wrth ymateb i'r trafferthion sydd wedi codi yn yr ŵyl eleni, dywedodd y trefnwyr y bydd yr wŷl yn ei hol flwyddyn nesaf ond y byddan nhw'n "adolygu popeth" yn fanwl ac y bydd yna newidiadau.

Dywedodd Jon Drape: "Fe wnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru ein rhybuddio bod yna ddisgwyl tywydd gwael ond wnaethon ni ddim cael cyngor ar unrhyw adeg i beidio defnyddio'r maes parcio."

Ychwanegodd hefyd y byddan nhw'n cyfarfod gyda'r yswiriwyr fore Mercher ac yn rhoi gwybod i'w cwsmeriaid sut i wneud cais yswiriant ar ôl hynny.

Roedd Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am weinyddu Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Gŵyl Rhif 6 sydd yn rhoi cyngor i'r trefnwyr ynglŷn ag unrhyw faterion diogelwch.

Dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod: "Cyn yr wŷl eleni, cynhaliwyd tri cyfarfod o'r Grŵp Ymgynghorol Diogelwch gyda threfnwyr Gŵyl Rhif 6 i drafod eu cynlluniau diogelwch.

"Oherwydd y pryder am gyflwr y tir yn dilyn glaw trwm dros y mis diwethaf, cytunwyd y dylai'r trefnwyr ystyried cynllun parcio amgen rhag ofn i'r sefyllfa waethygu.

"Gofynnwyd hefyd iddynt drafod risgiau llifogydd yn uniongyrchol gyda Chyfoeth Naturiol Cymru."

Ffynhonnell y llun, Phil Corbet