Cyngor Wrecsam am wrthwynebu rhestru Ysgol Groves

  • Cyhoeddwyd
Groves High SchoolFfynhonnell y llun, Marcus Jones
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ysgol Groves ei chau yn 2003 yn dilyn ad-drefniant addysg

Mae Cyngor Wrecsam am lansio her gyfreithiol yn erbyn y penderfyniad i restru hen adeilad ysgol yn y dref.

Daw hyn wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ym mis Awst y byddai'r hen Ysgol Groves yn derbyn statws adeilad rhestredig.

Roedd hynny'n golygu na fyddai'r cyngor yn gallu ail-ddatblygu'r safle ac adeiladu o leiaf un ysgol gynradd yno.

Mae'r cyngor yn honni bod y penderfyniad "yn groes i gyngor arbenigol".

Cyngor cyfreithiol

Ysgrifennydd yr Economi ac Isadeiledd, Ken Skates, oedd yn gyfrifol am y penderfyniad i restru'r adeilad a fu'n gartref i Ysgol Ramadeg y Merched - penderfyniad a gymrwyd ar sail ansawdd a chymeriad ei nodweddion pensaernïol arbennig.

Fe ddywedodd bwrdd gwaith Cyngor Wrecsam eu bod wedi derbyn cyngor cyfreithiol cyfrinachol, ac eu bod wedi dod i'r casgliad bod penderfyniad Mr Skates "yn groes i gyngor arbenigol".

Maen nhw'n honni bod arbenigwyr yn gytûn nad ydi'r adeilad yn haeddu statws rhestredig.

Ffynhonnell y llun, Marcus Jones

Yn eu datganiad, fe ychwanegon nhw y gallai costau cynnal a chadw'r adeilad amddifadu cyllid addysg Wrecsam o hyd at £100,000 y flwyddyn.

Fe ddywedon nhw yn ogystal ei bod hi'n bosib na fyddai'r adeilad gallu cael ei addasu ar gyfer dibenion ysgol fodern.

'Amharchus'

Bu grŵp Save Our Heritage yn ymgyrchu'n galed i restru adeilad Ysgol Groves, gan fynnu y byddai ei ddymchwel yn "erydu cymeriad pensaernïol Wrecsam".

Fe ddywedodd llefarydd ar ran yr ymgyrchwyr eu bod wedi eu "siomi'n fawr" gan benderfyniad y cyngor i'w herio.

Ychwanegodd: "Rydym ni'n credu ei fod yn amharchus i drigolion Wrecsam i ddefnyddion degau o filoedd o arian cyhoeddus i herio penderfyniad Llywodraeth Cymru i restru'r adeilad."