Arestio mam i blentyn fu farw mewn tân ym Mhontardawe

Cyhoeddwyd

Mae mam i fachgen pedair oed fu farw mewn tân yn eu cartref ym Mhontardawe wedi cael ei harestio ar amheuaeth o esgeuluso plentyn.

Bu farw Jac Evan Davies yn dilyn tân yng nghartref y teulu yn Alltwen yn oriau mân y bore ar 27 Gorffennaf.

Fe lwyddodd ei fam Jenny, 28, i ddianc o'r fflamau gyda'i babi 11 mis oed a'i merch Kelsey, sydd yn chwech oed. Cafodd ei mab arall Riley, sydd yn dair oed, ei achub gan ddiffoddwr tân.

Cafodd cwest i'w farwolaeth ei agor a'i ohirio ar ddechrau mis Awst.

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod dynes wedi cael ei harestio a'i rhyddhau ar fechnïaeth fis diwethaf yn ymwneud â'r digwyddiad. Dyw'r heddlu heb enwi'r ddynes ond deëllir mai mam Jac yw hi.

"Mae dynes 28 oed o ardal Pontardawe wedi cael ei harestio ar amheuaeth o esgeuluso plentyn, ac mae hi ar fechnïaeth wrth i ymholiadau barhau," meddai llefarydd ar ran yr heddlu.

Bydd cwest cychwynnol i farwolaeth Jac yn cael ei chynnal ar 25 Ionawr.