Lluniau: Gŵyl Rhif 6

Er bod y glaw mawr wedi gwneud y penawdau yng Ngŵyl Rhif 6 eleni, heidiodd miloedd o bobl i'r ŵyl gerddoriaeth boblogaidd ym Mhortmeirion dros y penwythnos.

Dyma gasgliad o luniau'r ffotograffydd Iolo Penri, a oedd yno i weld y cyfan ar ran Cymru Fyw:


Image caption Cynulleidfa liwgar Gŵyl Rhif 6 ar y dydd Sadwrn
Image caption Roedd y bytholwyrdd Meic Stevens ymysg yr artistiaid a oedd yn perfformio yno eleni
Image caption Rhai o atyniadau creadigol yr ŵyl - slefrod môr mawr y nos
Image caption Geraint Jarman yn mwynhau ar brif lwyfan yr ŵyl
Image caption Penwisg gwahanol iawn gan un o'r ymwelwyr...
Image caption Bastille, un o fandiau mwyaf poblogaidd Prydain, yn chwarae ar y brif lwyfan
Image caption Selffis a 'wellies' - dau beth angenrheidiol eleni
Image caption Mae hi wedi bod yn haf prysur i Alys Williams a Band Pres Llareggub. Roedden nhw wrthi eto dros y penwythnos
Image caption Cast gwreiddiol Scooby-Doo neu un o'r criwiau wnaeth droi fyny mewn gwisg ffansi yw'r rhain?
Image caption Mae 'na ddigwyddiadau yn cael eu cynnal mewn lleoliadau godidog, gan gynnwys y goedwig...
Image caption ...ac wrth y traeth
Image caption Roedd 'na gynulleidfa dda i weld dychweliad y band Topper
Image caption Allwch chi weld wyneb un o ffigyrau mwyaf dadleuol America yn cuddio yn y dorf?
Image caption Ricky Wilson, prif leisydd Kaiser Chiefs, yn perfformio
Image caption Roedd y Super Furry Animals, a'u gwisgoedd enwog, 'run mor boblogaidd ag erioed
Image caption Bu'r glaw mawr a'r mwd yn destun trafod hyd yn oed ar ôl i'r ŵyl ddod i ben. Dyma'r olygfa yn y maes parcio

Straeon perthnasol