Ymchwiliad i Britain First yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mosg Al-Manar wedi'i lleoli yn ardal Cathays o'r brifddinas

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio i gŵyn am y grŵp asgell dde, Britain First, ar ôl iddyn nhw ffilmio rhai o'u cefnogwyr mewn mosg yng Nghaerdydd y mis diwethaf.

Fe ddywedodd y llu eu bod wedi derbyn cwyn gan Ganolfan Islamaidd Al-Manar yn Cathays am y digwyddiad ar 20 Awst.

Mi gyhoeddodd Britain First fideo ar eu cyfrif YouTube yn dangos eu cefnogwyr yn ymweld â'r ganolfan heb wahoddiad. Mae'r grŵp yn honni bod y ganolfan yn "eithafol".

Drwy fynd i'r ganolfan, gallai Britain First fod wedi torri gorchymyn sy'n gwahardd aelodau Britain First rhag mynd mewn i unrhyw Fosg yng Nghymru a Lloegr.

Cafodd y gorchymyn tair blynedd, ddaeth i rym ym mis Awst, ei roi gan yr Uchel Lys ar gais Heddlu Sir Bedford yn dilyn digwyddiad yn Luton.

Honiadau o 'eithafiaeth'

Daeth y digwyddiad yng Nghaerdydd wedi honiadau mewn papurau newydd, gan gynnwys y Daily Mail, am imam ym Mosg Al-Manar.

Mae Shaykh Ali Hammuda yn gwadu'r honiadau.

Mae'r fideo ar YouTube yn dangos cefnogwyr Britain First yn mynd i mewn i'r mosg ac yn holi un o aelodau'r mosg am yr honiadau, gafodd eu cyhoeddi am y tro cyntaf ym mis Mehefin.

Ar y recordiad, mae'r aelod yn dweud bod yr honiadau'n anwir a bod y mosg yn gwrthod eithafiaeth.

Ffynhonnell y llun, Demotix
Disgrifiad o’r llun,
Paul Golding, cyn-aelod o blaid y BNP, yw arweinydd Britain First

Mewn datganiad, fe ddywedodd Cyngor Mwslemaidd Cymru bod yr honiadau bod Shaykh Hammuda yn bregethwr "eithafol" yn "rhyfedd ac yn sicr yn ddi-sail".

Fe ychwanegon nhw fod Canolfan Al-Manar yn "bartner huawdl a ffyddlon yn yr ymdrech i wrthwynebu eidioleg y grŵp sy'n galw'u hunain yn 'Weriniaeth Islamaidd' a'r ffactorau cymdeithasol sy'n arwain at radicaleiddio".

Mae Britain First yn disgrifio'u hunain fel "plaid wleidyddol wladgarol a sefydliad amddiffyn y strydoedd". Roedd eu harweinydd, Paul Golding, yn arfer bod yn aelod Blaid Genedlaethol Prydain (y BNP).

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De: "Mae'r heddlu wedi derbyn cŵyn mewn cysylltiad â digwyddiad yng Nghanolfan Islamaidd a Ddiwylliannol Al-Manar yn Cathays, Caerdydd, ar 20 Awst 2016. Mae'r mater dan ymchwiliad."

Fe gadarnhaodd Heddlu Sir Beford eu bod hwythau hefyd yn ymchwilio i'r digwyddiad a'u bod mewn cysylltiad â Heddlu De Cymru.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Shaykh Ali Hammuda am sylw.