Siopwr yn colli apêl wedi ymosodiadau rhyw ar ferched

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Raymond Grenfell yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw

Mae siopwr o Bowys wedi cael gorchymyn i dalu iawndal o £1,000 i dair o ferched fel iawndal am gyfres o ymosodiadau.

Roedd Raymond Grenfell, sy'n 70 oed, wedi apelio yn erbyn pedair euogfarn am ymosod yn rhywiol yn ei siop.

Ond cafodd ei apêl ei wrthod yn Llys y Goron Merthyr Tudful, ble ddywedodd y barnwr bod ganddo "ddiffyg parch at ferched."

'Hen ddyn budr'

Fe glywodd yr achos cyntaf bod Grenfell wedi cusanu a chyffwrdd bronnau merched yn ei siop lysiau ar Stryd Fawr Crug Hywel, Powys.

Cafodd y merched eu galw i roi tystiolaeth pellach yn ei apêl.

Dywedodd un o'r merched, sydd heb gael eu henwi, bod Grenfell wedi cyffwrdd ei bronnau.

"Ro'n i'n fregus," meddai. "Ro'n i wedi bod drwy uffern. Roedd e'n gwneud i mi deimlo'n fudr. Wnaeth e ddim dal 'nôl."

Ychwanegodd: "Roedd e'n crechwenu. Mae e'n hen ddyn budr."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Grenfell, sy'n rhedeg siop lysiau yng nghanol Crug Hywel, ei ddisgrifio fel "un o bileri'r gymuned"

Dywedodd y merched nad oedden nhw wedi sôn am eu profiadau, a ddigwyddodd rhwng 2007 a 2014, am eu bod nhw'n poeni y byddai neb yn eu coelio oherwydd "poblogrwydd" Grenfell.

Ond pan glywson nhw am brofiadau ei gilydd drwy aelodau eraill o'r gymuned, fe benderfynon nhw alw'r heddlu.

Clywodd y llys bod Grenfell, oedd yn weithgar gyda'r Sgowtiaid ac yn gyn lywodraethwr mewn ysgol, yn "dal y gymuned at ei gilydd".

Yn ei amddiffyniad, dywedodd ei bod hi'n arferiad ganddo i groesawu cwsmeriad gyda choflaid neu gusan ar y gwefusau.

'Diffyg parch'

Disgrifiodd y barnwr, Michael Fitton QC, Grenfell fel "celwyddgi" sydd â "diffyg parch at ferched".

Fe gafodd ei apêl yn erbyn tri chyhuddiad eu gwrthod, ond cafodd un ei dderbyn gan y barnwr oherwydd diffyg tystiolaeth.

Derbyniodd Grenfell orchymyn i wneud 150 awr o waith di-dâl, yn ogystal â thalu'r iawndal o £1,000 i'r dair ddynes.

Bydd hefyd yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw am bum mlynedd.