Perchnogion newydd i Gymry Llundain

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Clwb Rygbi Cymry Llundain yn dweud y bydd perchnogion newydd yn cymryd yr awennau yno, wedi i'r clwb osgoi cael ei ddiddymu.

Roedd y clwb yn wynebu gorchymyn dirwyn i ben oherwydd dyledion treth, ond cafodd y gorchymyn ei ddileu pan glywodd yr Uchel Lys ddydd Llun bod rhywun wedi eu talu.

Nawr mae grŵp o fuddsoddwyr o'r Unol Daleithiau yn agos at gymryd y llyw.

Dywedodd y clwb mewn datganiad y byddai'r buddsodiad newydd yn "galluogi'r clwb i gynllunio ar gyfer y dyfodol gyda hyder".

Dydi'r buddsoddwyr, sydd wedi'u lleoli yng Nghaliffornia, ddim wedi cael eu henwi hyd yn hyn.

Mae'r clwb, gafodd ei ffurfio yn 1885, yn un o rai hynaf Lloegr, ond maen nhw wedi wynebu llu o broblemau ariannol yn y blynyddoedd diwethaf.

Bydd rhaid i'r perchnogion newydd gael sêl bendith Undeb Rygbi Lloegr cyn i unrhyw newid ddod i rym.