Dechrau'r gwaith o adfer amddiffynfeydd rhag llifogydd

  • Cyhoeddwyd
Traeth Y Friog

Bydd y gwaith o adfer amddiffynfeydd i arbed tai arfordirol yng Ngwynedd rhag llifogydd yn dechrau ddydd Llun.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru y byddai tua 1,000 tunnell o gerrig yn cael ei symud ar draeth Y Friog i lenwi ardal o'r amddiffynfeydd sydd wedi erydu.

Mae disgwyl i'r gwaith gymryd rhwng pump a 10 diwrnod i'w gwblhau, yn ddibynnol ar y tywydd.

Daeth cadarnhad ym mis Ionawr y bydd amddiffynfeydd y pentref, sy'n diogelu tua 500 o gartrefi, yn cael eu cynnal am 40 mlynedd arall.