Galw am oedi i werthu hen safle Ysgol Dyffryn Teifi

Dafydd Morgan
Newyddion BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Cyfarfod
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd gyfarfod cyhoeddus ei gynnal yn Neuadd Tysul yn Llandysul ddydd Sul

Mae menter gymunedol newydd yng Ngheredigion wedi galw ar y cyngor i oedi ar y broses o werthu hen safle ysgol uwchradd yn y sir.

Mae Cyngor Ceredigion yn bwriadu gwerthu safle Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul sydd bellach wedi cau, gyda'r arian yn mynd tuag at Ysgol Bro Teifi sydd newydd agor.

Ond yn ôl y fenter newydd - Plant y Dyffryn - mae angen amser arnynt i godi'r arian er mwyn prynu'r hen safle.

Mae hen safle Ysgol Dyffryn Teifi ar werth wedi i ysgol newydd Bro Teifi i ddisgyblion 3-19 oed agor fis yma. Yr amcan bris yw £250,000.

Disgrifiad o’r llun,
Mae safle'r hen ysgol ar werth am £250,000

Yn ôl un o sylfaenwyr Plant y Dyffryn, Leah Williams: "Fe allai unrhyw ddatblygwr ddod mewn a gwasgu'r gymuned.

"Mae Llandysul mor fach ac mor Gymreig fe allai daflu pethau oddi ar ei hechel.

"Mae wyth erw o safle mawr yno, sydd â digon o botensial, a ro'n i'n meddwl bod angen i'r gymuned wneud rhywbeth am y peth".

Mae Plant y Dyffryn yn edrych ar enghraifft menter 4CG yn Aberteifi i godi arian i brynu'r safle, ac wedyn ei redeg.

Maes parcio yng nghanol Aberteifi oedd cychwyn y fenter honno nôl yn 2010, ond erbyn heddiw mae hi wedi tyfu i gynnwys hen orsaf heddlu a llys y dre - gydag unrhyw elw'n cael ei fuddsoddi yn y gymuned.

Disgrifiad o’r llun,
Mae ysgol newydd Bro Teifi wedi agor i ddisgyblion 3-19 oed fis yma

Mewn cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Tysul yn Llandysul ddydd Sul, fe wnaeth trigolion y dref bleidleisio i alw ar Gyngor Ceredigion i oedi ar y broses o werthu hen safle'r ysgol.

Mewn ymateb, dywedodd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Ceredigion, pe bai'r cabinet yn oedi'r broses o werthu, y bydden nhw wedyn yn ystyried cynnig help i'r gymuned gyda'u cais.

Bydd Cabinet Cyngor Ceredigion yn cyfarfod ddydd Mawrth i drafod gwerthiant y safle.