Trafferthion tywydd yng Ngŵyl Rhif 6

Cyhoeddwyd

Mae'r tywydd anffafriol wedi achosi trafferthion i bobl a'u ceir yng Ngŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion.

Oherwydd y glaw trwm ddydd Sadwrn, mae'r maes parcio ar gyfer y safle ger Clwb Pêl-droed Porthmadog yn fwdlyd, ac mae pobl yn methu dod o'r safle.

Fe gafodd rhai drafferthion ddydd Sadwrn, ond mae'r sefyllfa yn ymddangos yn waeth ddydd Sul wrth i fwy o bobl adael.

Mae tractorau wrth law i gynorthwyo i dynnu ceir allan, ond mae popeth yn symud yn araf iawn.

Dywedodd un fenyw wrth BBC Cymru ei bod hi wedi bod yn sownd ers tair awr, ond bod eraill wedi bod yna am bum awr neu fwy.

Mae Catriona McGee - sydd o Gaerdydd yn wreiddiol ond yn byw yn Sir Gaerhirfryn bellach - yn anhapus am nad yw'n gallu cael bwyd na diod na defnyddio'r tai bach, ac mae'n dweud nad oes unrhyw arwydd y bydd yn gallu gadael yn fuan.

'Adnoddau ychwanegol'

Mewn datganiad ar eu safle Twitter, dywedodd Gŵyl Rhif 6: "Oherwydd tywydd anffafriol dros y penwythnos, rydym wedi gweld peth llifogydd ar rai o'r caeau sy'n cael eu defnyddio i barcio.

"Mae'r amodau yn amrywio, ac mewn rhannau mae'n bosibl gyrru allan, ond mewn rhannau eraill fe fyddwch chi angen cymorth.

"Rydym wedi rhoi adnoddau ychwanegol i ateb cwestiynau, a darparu mwy o gerbydau i gynorthwyo i dynnu ceir allan. Rydym hefyd wedi rhoi toiledau ychwanegol yn y meysydd parcio.

"Bydd y trefnwyr yn gwneud popeth i gynorthwyo pobl i adael ond rydym hefyd yn hapus i bobl gysylltu gyda gwasanaethau eraill am gymorth.

"Ein cyngor yw i bobl beidio newid eu trefniadau gadael, ac mae amser gadael y safle heno yn parhau yn 01:00 fore Llun."