Deiseb i achub swydd harbwrfeistr Aberaeron

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunPeter Evans yw harbwrfeistr presennol Aberaeron

Mae cannoedd o drigolion ac ymwelwyr wedi arwyddo deiseb i achub swydd harbwrfeistr tref Aberaeron.

Mae Cyngor Ceredigion yn ystyried diddymu'r swydd llawn amser er mwyn arbed tua £30,000 y flwyddyn.

Hyd yma mae mwy na 600 o bobl wedi arwyddo'r ddeiseb ar-lein.

Fe ddywed y cyngor, sydd hefyd yn cyflogi harbwrfeistri yn Aberystwyth a Chei Newydd, eu bod angen ymateb i'r "hinsawdd economaidd anodd" ond nad oedd penderfyniad terfynol wedi'i wneud eto.

Mae'r ddeiseb yn dadlau y byddai diogelwch pobl dan fygythiad, ac y byddai nifer y bobl sy'n defnyddio'r harbwr - ac yn gwario arian yn lleol - hefyd yn lleihau.

Bydd y cynnig i ddiddymu'r swydd yn cael ei drafod mewn cyfarfod o bwyllgor craffu ar 28 Medi.

ffynhonnell y llun, Stephen McKay/Geograph

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Mae'r cyngor mewn cyfnod o drawsnewid gyda'r nod o ymateb mor bositif ag y medrwn ni i'r hinsawdd economaidd anodd ar hyn o bryd.

"Fe fydd hyn yn cael effaith ar ystod eang o wasanaethau sy'n cael eu darparu gan y cyngor, ac mewn nifer o ffyrdd gwahanol.

"Ar hyn o bryd does dim penderfyniadau terfynol wedi eu gwneud am y gwasanaeth harbwrfeistr yn gyffredinol, nac am y trefniadau am sut y bydd yn cael ei ddarparu yn Aberaeron."