Mwy o fyfyrwyr Ewropeaidd nag erioed yn dod i Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Phil Coomes

Mae nifer y myfyrwyr o Ewrop sydd wedi dewis dod i astudio yng Nghymru ar ei lefel uchaf erioed.

Daw'r cynnydd er gwaethaf pryderon diweddar y byddai Brexit yn arwain at fyfyrwyr o'r cyfandir i ailfeddwl.

Erbyn dydd Gwener roedd 1,350 o fyfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd wedi cofrestru ar gyfer cyrsiau yng Nghymru, cynnydd o 11% ar y llynedd.

Mae mwy nag erioed wedi dewis astudio yng Nghaerdydd ac Aberystwyth - ond fe ddywedodd Aberystwyth bod y nifer "yn amlwg yn is" na'r hyn roedden nhw wedi'i ragweld cyn y refferendwm.

'Heb os yn ffactor'

Ym mis Gorffennaf fe gyfaddefodd Prifysgol Aberystwyth bod 100 o fyfyrwyr o'r UE wedi tynnu nôl o gyrsiau oherwydd Brexit, ac fe fynegodd rhai o'r prifysgolion eraill bryderon tebyg.

Ar hyn o bryd mae myfyrwyr Ewropeaidd sydd yn dod i astudio yng Nghymru yn talu'r un lefel o ffioedd a myfyrwyr o Gymru, yn hytrach na gorfod talu'r symiau uwch y mae myfyrwyr rhyngwladol o du hwnt i'r UE yn gorfod gwneud.

Mae pryderon wedi cael eu codi y gallai'r penderfyniad i adael Ewrop effeithio ar nifer y myfyrwyr sydd yn dod i Brydain, yn ogystal â chyllidebau'r prifysgolion.

"Mae Brexit heb os wedi bod yn ffactor wrth ddarbwyllo pobl i beidio â chyfnewid, a pherswadio'r rheiny sydd yn gwneud ceisiadau i edrych ymhellach ar yr opsiynau sydd ar gael yn eu gwledydd eu hunain," meddai llefarydd ar ran Prifysgol Aberystwyth.

"Yn amlwg, fe fydd hyn yn cael effaith ar ein cyllidebau."

Cynnydd yng Nghaerdydd

Ers 2012 mae nifer y myfyrwyr o wledydd yr Undeb Ewropeaidd sydd wedi dod i Gymru i astudio wedi cynyddu 50%.

Yn ôl Prifysgol Caerdydd dyw Brexit heb gael fawr o effaith ar eu cyllideb nhw, ac mae nifer y ceisiadau maen nhw wedi'i dderbyn wedi cynyddu 20% mewn blwyddyn.

Yn ôl corff Prifysgolion Cymru fe allai'r cynnydd diweddar fod oherwydd lefelau uchel o fodlonrwydd ymysg myfyrwyr yng Nghymru.

Dywedodd prifysgolion De Cymru, Bangor a Glyndŵr nad oedden nhw'n medru cadarnhau nifer y myfyrwyr Ewropeaidd fydd yn dechrau cyrsiau â nhw yn yr hydref, a bod niferoedd yn newid yn ddyddiol ar hyn o bryd gan bod y broses Clirio dal yn agored.

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Bangor y byddai'n cymryd ychydig o amser cyn y byddai modd dweud beth fydd effaith canlyniad y refferendwm ar ddarpar fyfyrwyr a staff.

"Fe ddigwyddodd y rhan fwyaf o'r recriwtio ar gyfer mynediad 2016 cyn y bleidlais Brexit, ac rydyn ni'n disgwyl y rhan helaeth o'n myfyrwyr UE presennol i gwblhau eu cyrsiau erbyn i Erthygl 50 Cytundeb Lisbon gael ei galw i rym, a'r trafodaethau gyda gwledydd eraill ddod i ben," meddai.