Galw i fod yn 'realistig' am arolwg addysg Pisa

Cyhoeddwyd

Bydd hi'n cymryd amser i newidiadau i system addysg Cymru ddangos mewn arolwg rhyngwladol o berfformiad disgyblion, yn ôl yr ysgrifennydd addysg.

Mae disgwyl i ganlyniadau diweddaraf arolygon Pisa, gafodd eu cynnal yn 2015, gael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr.

Yn y canlyniadau o'r arolygon diwethaf yn 2012, fe wnaeth Cymru berfformio'n waeth na gweddill y DU.

Dywedodd Kirsty Williams ei bod yn "realistig" am ba mor gyflym y bydd canlyniadau'r newidiadau'n cael eu hadlewyrchu yn yr arolygon.

Mae Pisa yn asesu sgiliau mathemateg, darllen a gwyddoniaeth plant pob tair blynedd, ac fe wnaeth mwy na 70 o wledydd gymryd rhan yn 2015.

'Gosod y newidiadau'

Dywedodd Ms Williams ei bod yn bwysig ailddatblygu system addysg Cymru i helpu plant i berfformio'n well, ac nid i basio arholiadau'n unig.

Dywedodd yr ysgrifennydd addysg wrth raglen Sunday Supplement Radio Wales: "Mae hi'n bwysig nad ydyn ni'n eistedd yn ôl yn disgwyl am Pisa.

"Rydyn ni'n gwybod ein bod wedi dechrau ar y rhaglen o newid ein system addysg yn dilyn y canlyniadau gwael yn y gorffennol.

"Mae'n rhaid i ni fod yn realistig am ba mor gyflym y gall y newidiadau yna gael eu gosod yn y system, a phryd y byddwn yn gweld effaith hynny ar ganlyniadau Pisa."