Rowena Kincaid wedi marw ar ôl brwydr â chanser

Cyhoeddwyd

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i Rowena Kincaid, fu farw ddydd Gwener yn 40 oed ar ôl brwydr saith mlynedd gyda chanser.

Bu Ms Kincaid, o Gaerdydd, yn olygydd lluniau yn adran newyddion BBC Cymru ac fe wnaeth hi gynhyrchu rhaglen ddogfen Before I Kick The Bucket, oedd yn dilyn ei thaith wrth iddi wynebu'r salwch.

Fe wnaeth hi ymgyrchu hefyd i godi ymwybyddiaeth am sut y gall diagnosis cynnar achub bywydau.

Rhoddodd gyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfarn Davies deyrnged iddi, gan ei disgrifio fel "cydweithiwr arbennig a hael oedd yn cyffwrdd ein bywydau mewn ffordd mor bositif".

"Roedd ei dewrder a'i hiwmor wrth wynebu ei salwch yn ysbrydoliaeth i filiynau o wylwyr ledled y DU drwy'r rhaglenni dogfen arbennig a wnaeth, yn adrodd stori am fywyd yn hytrach na marwolaeth," meddai.

"Roedd effaith y rhaglenni hynny yn enfawr gyda phawb a'u gwyliodd.

"Cefais y fraint o gwrdd â hi cwpwl o weithiau wrth iddi hi wneud ei rhaglenni a wna'i byth anghofio pa mor benderfynol oedd hi, yn wyneb salwch mor greulon, i fyw yn dda ac i drysori pob eiliad.

"Ry' ni'n meddwl, wrth gwrs, am ei theulu a'i holl ffrindiau."