Digwyddiad Monster Jam yn cau ffyrdd yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd nifer o ffyrdd ar gau yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn wrth i ddegau o filoedd o bobl heidio i'r ddinas i weld digwyddiad Monster Jam yn Stadiwm Principality.

Mae tua 30,000 o docynnau wedi'u gwerthu i'r digwyddiad, ac mae cyngor y ddinas wedi ymuno â darparwyr trafnidiaeth i roi cyngor manwl ar deithio ar y diwrnod.

Y digwyddiad yng Nghaerdydd yw'r unig un fydd yn cael ei gynnal yn y DU ar daith Monster Jam o amgylch y byd.

Bydd treial yn cael ei gynnal i geisio lleihau'r ciwiau yng ngorsaf Caerdydd Canolog, gyda gorsaf Heol y Frenhines yn cael ei ddefnyddio hefyd.

Cafodd gwmni Trenau Arriva Cymru eu beirniadu am y ciwiau yn yr orsaf yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd.

Mae'r cwmni eisiau cael gwared ar unrhyw broblemau cyn i'r ddinas gynnal ffeinal Cynghrair y Pencampwyr ym mis Mai.

Ffyrdd ar gau

Fe fydd Heol y Porth ar gau rhwng 13:00 a 18:30, ac felly bydd Stryd Y Cei, Plas Y Neuadd a'r Gwter yn cael eu heffeithio yn ystod y cyfnod yma hefyd.

Bydd Rhodfa'r Orsaf, sydd gyferbyn â Gorsaf Drenau Heol y Frenhines ar gau rhwng 14:30 a 19:30 i ganiatáu i bobl giwio i fynd i'r orsaf drenau.

Mae'n bosib y bydd Heol Penarth ar gau rhwng ei chyffordd â Heol Saunders a'r mynediad at gefn Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog hefyd, yn dibynnu ar nifer y bobl fydd yn ciwio am drenau.

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llun, Cerbyd 'Grave Digger' fydd un o brif atyniadau'r digwyddiad

Ni fydd gwasanaeth parcio a theithio penodol yn gweithredu i'r digwyddiad ei hun, ond bydd y system arferol rhwng safle teithio ac aros ar Gyffordd 29 ar yr M4 a Ffordd Churchill yn rhedeg tan 19:00.

Fe fydd Gerddi Sophia ar gael fel maes parcio cyhoeddus hefyd, ac mae modd cadw lle ar-lein am £8 neu dalu £10 wrth gyrraedd.

Bydd system giwio ar gyfer Gorsaf Drenau Heol y Frenhines a Chaerdydd Canolog a bydd gwasanaethau Bws Caerdydd yn cael eu gwyro o ganol y ddinas.