Lloches cathod: Dau ddyn 18 ac 15 oed yn y llys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Protestwyr tu allan i'r llys

Mae dau berson wedi ymddangos yn y llys wedi eu cyhuddo o achosi creulondeb i anifeiliaid, ac o dorri mewn i loches i gathod ym Mhort Talbot.

Mae'r llanc 15 oed, sydd ddim yn gallu cael ei enwi, wedi pledio yn ddieuog i'r cyhuddiad o fyrgleriaeth ar 30 Gorffennaf.

Mae hefyd wedi gwadu dau gyhuddiad o ddinistrio cath.

Fe wnaeth Frank Lewis, 18 oed o Croeserw ddim rhoi ple, ond mae disgwyl iddo wneud pan fydd yn ymddangos yn y llys eto ar 22 Medi.

Yn y cyfamser fe brotestiodd tua 20 o bobl tu allan gan weiddi ar y ddau ddyn wrth iddyn nhw adael y llys.

Mae bron i £20,000 o arian wedi ei godi ar gyfer y lloches cathod.