Gofalwr plant yn colli apêl yn erbyn gwaharddiad

Cyhoeddwyd

Mae rheolwr gwasanaeth gofal plant yn Wrecsam wedi colli ei hapêl yn erbyn gwaharddiad o'i gwaith.

Cafodd Helen Wynne, sy'n rhedeg Gwasanaethau Gofal Plant Blythswood, ei gwahardd ym mis Gorffennaf ar ôl i blentyn gael ei adael ar ben ei hun mewn bws mini am hyd at hanner awr.

Roedd Mrs Wynne a'i gŵr ar wyliau tair wythnos yn America pan fu ymchwiliad dirybudd ar y safle.

Dau berson arall oedd yn gyfrifol am y gwasanaeth yn eu habsenoldeb ac roedden nhw'n edrych ar ôl hyd at 10 o blant llai na phum mlwydd oed, sy'n fwy na'r nifer sy'n cael ei ganiatáu.

Fe gafodd enw Mrs Wynne ei dynnu oddi ar y gofrestr gofalwyr plant ar 28 Gorffennaf.

Cafodd yr ymchwiliad ei gynnal yn dilyn digwyddiad pan gafodd plentyn dwy oed ei adael ar ben ei hun heb oruchwyliaeth mewn bws mini gyda'r drws wedi cloi.

Dywedodd y Barnwr Melanie Lewis wrth y tribiwnlys bod yr ymchwiliad i'r digwyddiad hwnnw'n parhau er mwyn darganfod yn union beth ddigwyddodd.

Gwaharddiad 'cymesur'

Fe heriodd Mrs Wynne'r penderfyniad i'w gwahardd ar y sail bod ganddi record ddilychwyn.

Dywedodd y barnwr ei bod wedi gweld "nifer o lythyrau gan rieni sy'n hapus iawn gyda'r gwasanaeth mae'n ei gynnig."

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunRoedd rhieni wedi canmol y gwasanaeth roedd Mrs Wynne yn ei gynnig

Ychwanegodd iddi ystyried bod y rhieni yma yn dibynnu ar Mrs Wynne ac mai edrych ar ôl plant yw ei bywoliaeth.

Ond fe wrthododd apêl Mrs Wynne gan ddweud iddi fynd ar wyliau heb wneud trefniadau i gael mwy o staff i wneud y gwaith.

Dywedodd bod yna "sail i feddwl" y gallai'r plant fod wedi bod mewn perygl a bod y penderfyniad i'w gwahardd yn "gymesur ac yn angenrheidiol."

Mae disgwyl i'r gwaharddiad ddod i ben ar 8 Medi.