Uno ysgolion: Tro pedol ym Mhowys

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDaeth bron i 800 o bobl i un o'r cyfarfodydd ymgynghori yn Ysgol Uwchradd Gwernyfed ym mis Ebrill.

Mae disgwyl i Gyngor Powys wneud tro pedol ar gynlluniau i uno dwy ysgol uwchradd yn y sir yn dilyn adroddiad beirniadol.

Roedd y cyngor am weld ysgolion uwchradd Gwernyfed ac Aberhonddu yn cau, gydag ysgol newydd 11-16 oed yn cael ei sefydlu ar un safle.

Ond mewn ymateb i ymgynghoriad, fe ddywedodd Estyn na fyddai'r newid yn gwella safon addysg yr ardal.

Er hynny, mae 'na dal amheuon am ddyfodol ffrwd Gymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu, wedi i'r cyngor argymell ymgynghori ymhellach ar ei dyfodol.

'Diffyg cefnogaeth'

Roedd cryn wrthwynebiad yn lleol i'r cynlluniau i gau'r ddwy ysgol, gyda 600 o bobl yn protestio yn eu herbyn ym mis Chwefror.

Fe gafodd eu pryderon eu hategu gan adroddiad Estyn, sy'n dweud na fyddai safonau addysg yr ardal yn cynyddu pe bai'r ad-drefnu'n digwydd.

Yn ôl yr adroddiad, dydi'r cynllun "heb ystyried yn ddigonol safonau addysg presennol y ddwy ysgol nac wedi dangos sut y byddai'r newidiadau'n arwain at safonau gwell o ran canlyniadau disgyblion nac o ran arweiniaeth a rheolaeth yr ysgol newydd."

Dywedodd aelod cabinet Cyngor Powys ar gyfer ysgolion, y Cynghorydd Arwel Jones, bod diffyg cefnogaeth i'r cynlluniau: "Roedd hi'n amlwg i pawb ddaeth i'r cyfarfodydd ymgynghori yn ysgolion Gwernyfed ac Aberhoddu nad oedd 'na gefnogaeth i'r cynlluniau am un ysgol 11-16 ar un safle yn Aberhonddu.

"Er bod 'na nifer o fanteision o gael ysgol 11-16 fwy yn Abernhonddu, dydi hyn ddim yn briodol i'r ardal a mae hynny'n glir o'r ymatebion i'r ymgynghoriad."

Mae'r cyngor nawr yn argymell buddsoddi mewn campws newydd yn Aberhonddu a gwelliannau i safle presennol Gwernyfed.

disgrifiadDirprwy-bennaeth Ysgol Gwernyfed, Steve Williams yn ymateb i'r newyddion

Yn y cyfamser, mae'r cyngor am weld ymgynghoriad arall ar ddyfodol ffrwd Gymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Mae ei dyfodol yn rhannol ddibynnol ar benderfyniad y cyngor ar ad-drefniant ysgolion uwchradd Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod.

Os yw'r cynlluniau'n cael eu cymeradwyo gan y cyngor ar 8 Medi, bydd un ysgol 11-18 yn cael ei sefydlu gyda dau gampws ar safleoedd yr ysgolion presennol.

Roedd y cyngor am weld ffrwd Gymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn cau, gydag addysg Gymraeg ar gael ar gampws yr ysgol uwchradd newydd yn Llanfair-ym-Muallt.

Mae'r ysgolion yn Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod dan fesurau arbennig ar hyn o bryd.