Caffi a bar Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd i ail-agor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Yr Hen Lyfrgell ei agor yn swyddogol ym mis Chwefror eleni

Bydd caffi a bar yng nghanolfan Gymraeg Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd yn ail-agor ymhen wythnos, ar ôl cau am gyfnod dros yr haf.

Fe wnaeth y caffi a'r bar yn y ganolfan gau ar 3 Awst, wedi i'r rheolwyr benderfynu rhoi'r gorau iddi, ond fe fydd yn ail-agor ar 9 Medi.

Cafodd canolfan yr Hen Lyfrgell ei hagor yn swyddogol ym mis Chwefror eleni wedi iddyn nhw dderbyn nawdd datblygu gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r partneriaid yn talu rhent i Gyngor Caerdydd am yr adeilad, ond yn yr agoriad dywedodd arweinydd y cyngor ar y pryd, y Cynghorydd Phil Bale, mai'r nod oedd i'r ganolfan ddod yn hunangynhaliol.