Cyhuddo dyn o Gaernarfon o droseddau rhyw hanesyddol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunLlys Ynadon Llandundo

Mae dyn o Gaernarfon sy'n wynebu nifer o honiadau yn ymwneud â throseddau rhyw hanesyddol yn erbyn tair dynes wedi ymddangos yn y llys drwy gyswllt fideo.

Cafodd Simon Tivers, 69 oed, ei gyhuddo yn Llys Ynadon Wimbeldon o dreisio, dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus, ac un cyhuddiad o achosi niwed corfforol i ddynes.

Cafodd hefyd ei gyhuddo o ddau achos o dreisio, pedwar achos o ymosod yn anweddus, ag un achos o achosi niwed corfforol i ddynes oedd o dan 13 oed ar y pryd.

Mae hefyd yn wynebu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ar ferch o dan 14 oed, ag o achosi niwed corfforol i ddyn oedd wedi cwyno amdano.

Mae'r honiadau'n ymwneud â chyfnod rhwng 9 Ebrill 1965 a 16 Rhagfyr 1980.

Fe ymddangosodd drwy gyswllt fideo o Lys Ynadon Llandudno, ac fe gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth.

Bydd gwrandawiad cychwynol yn cael ei gynnal yn Llys y Goron Kingston-upon-Thames ar 14 Medi.