Cynhadledd Origami'n dod i Gymru am y tro cyntaf

  • Cyhoeddwyd
Origami

Bydd Y Gymdeithas Origami Brydeinig yn cynnal ei chynhadledd gyntaf erioed yng Nghymru dros y penwythnos, ac mae'r trefnwyr yn dweud y bydd "blas Cymreig unigryw" ar y digwyddiadau.

Origami yw'r grefft o greu gwrthrychau cywrain allan o bapur, ac fe fydd y gynhadledd yn cael ei chynnal ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe rhwng 2-4 Medi.

Dywed y trefnwyr y bydd cyfle i gynadleddwyr "blygu, dylunio a chynhyrchu unrhyw fodelau origami sy'n ymwneud a Chymru er mwyn eu harddangos neu ddysgu eraill amdanynt".

Ymysg y rhai fydd yn cymryd rhan yn y gynhadledd bydd Maria Sinayskaya o Rwsia, sydd bellach yn byw yn Ne Affrica. Mae ei gwybodaeth am fathemateg a geometreg wedi ei hysbrydoli i greu gwrthrychau unigryw yn y gorffennol.

Bydd cystadlaethau a gwersi Origami'n cael eu cynnal yn ystod y penwythnos, ac fe fydd arddangosfa o ddarnau Origami yn rhan o'r gynhadledd hefyd.