Gill: Ymchwiliad i honiadau o gamddefnyddio nawdd

Cyhoeddwyd

Mae corff Ewropeaidd Gwrth-Dwyll, yr OLAF wedi penderfynu ymchwilio i honiadau bod y gwleidydd UKIP Nathan Gill wedi camddefnyddio nawdd Seneddol Ewropeaidd.

Dywedodd llefarydd ar gyfer OLAF eu bod wedi gorffen un rhan o'r broses, y "dadansoddiad rhagarweiniol", a bod yr ymchwiliad yn parhau.

Mae Mr Gill wedi disgrifio'r honiadau fel rhai "cwbl ffug."

Yr honiad yw ei fod wedi defnyddio nawdd Seneddol Ewropeaidd am resymau gwleidyddol fel ymgyrchu yn ystod etholiad.

Dyw Heddlu'r Gogledd ddim yn ymchwilio bellach.

'Ymosodiad gwenwynig'

Ym mis Awst dywedodd Mr Gill ei fod yn "ymwybodol iawn o bwy sydd y tu ôl i'r ymosodiad gwenwynig a maleisus yma."

Mewn datganiad, dywedodd fod hyn yn ymgais i niweidio ei enw da.

Dywedodd bod yna rheidrwydd ar OLAF i ymchwilio i unrhyw honiadau sydd yn cael eu trosglwyddo iddyn nhw.

Yn 2015, fe edrychodd OLAF ar 1,442 o achosion ac chynnal 219 o ymchwiliadau.

Ymchwilio

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd bod yr ymchwiliad yn mynd rhagddo ac na fyddai'n bosib felly iddyn nhw wneud sylw pellach.

Maen nhw'n dweud bod hyn er mwyn amddiffyn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol neu unrhyw gamau cyfreithiol.

"Dyw'r ffaith fod OLAF yn edrych ar y mater ddim yn golygu bod y personau/endidau wedi twyllo.

"Mae OLAF yn parchu'r rhagdybiaeth bod person yn ddieuog a hawl y personau/endidau i amddiffyn eu hunain os ydynt yn rhan o'r ymchwiliad."