Ymgais bwriadol i atal cefnogwyr Corbyn medd un aelod

Published
image copyrightPA/Getty

Mae dirprwy arweinydd Cyngor Caerdydd wedi dweud ei bod hi'n achos pryder bod y Blaid Lafur yn atal pobl rhag pleidleisio yn y ras i ethol arweinydd newydd.

Mae mab Sue Lent, Chris Lent wedi ei wahardd o'r blaid oherwydd ei sylwadau ar wefannau cymdeithasol.

Yn ôl Ms Lent, mae'n ymddangos bod yna "ymgais i weithredu ar y cyd" i atal cefnogwyr Jeremy Corbyn.

Ond mae AS Llafur Cymreig wedi dweud bod ei honiad yn "nonsens" llwyr ac wedi cyhuddo cefnogwyr Corbyn o fod yn "ddilornus ac yn fygythiol".

Mae'r Blaid Lafur yn dweud bod y broses o ddilysu'r rhai sydd eisiau pleidleisio yn un gref a bod hynny yn gywir.

Mae Chris Lent wedi cael gwybod gan y blaid bod ei sylwadau ar y gwefannau cymdeithasol ar 28 Mehefin, 5 Gorffennaf a 10 Gorffennaf yn groes i un o reolau'r blaid, sy'n nodi nad yw unrhyw "ddilorni o unrhyw fath gan aelodau neu gefnogwyr yn cael eu goddef."

Ar y dyddiadau dan sylw, ysgrifennodd Chris Lent ar Facebook a Twitter fod yr aelodau "cymedrol" yn y blaid mewn gwirionedd yn "eithafol".

Roedd hefyd wedi dweud bod llais yr AS Angela Eagle, oedd yn un o'r ymgeiswyr ar ddechrau'r ras, yn "mynd ar ei nerfau" ac yn gwneud iddo "deimlo'n sâl."

image copyrightReuters
image captionRoedd Angela Eagle yn y ras tan i Owen Smith ddweud y byddai yn sefyll

Yn ogystal, roedd wedi defnyddio rhegfeydd i ddisgrifio'r rhai yn y blaid sydd ddim yn cefnogi Jeremy Corbyn.

Mae Chris Lent wedi dweud ei fod yn edifar am yr hyn ddywedodd, a'i fod wedi gwneud ei sylwadau pan oedd yna "deimladau cryfion" ynglŷn â'r ffaith fod Angela Eagle wedi penderfynu herio arweinyddiaeth Corbyn.

Dywedodd ei fod yn "flin" ar y pryd a bod gan aelodau'r hawl i deimlo fel hynny.

'Targedu cefnogwyr'

Mae Sue Lent yn teimlo bod y gwaharddiad yn rhan o batrwm ehangach: "Mae'n achos pryder o ran democratiaeth. Mae'n ymddangos bod yna ymgais i weithredu ar y cyd."

"Dydw i ddim wedi clywed am unrhyw gefnogwyr Owen Smith yn cael eu hatal rhag pleidleisio. Dw i'n hyderus mai'r casgliad i'r mwyafrif, gan gynnwys fy mab, fydd nad ydyn nhw wedi gwneud dim o'i le.

"Ond efallai erbyn hynny y bydd hi yn rhy hwyr iddyn nhw bleidleisio."

Dywedodd Chris Lent: "Roedd yna deimladau cryfion. Dw i'n edifar am yr hyn wnes i ysgrifennu ond mi oeddwn i yn ddig.

Wfftio honiadau

"Pam oedden nhw yn edrych ar fy ngwefan Facebook a Twitter? Maen nhw'n targedu cefnogwyr Corbyn."

Mae'r AS Caerffili, Wayne David wedi wfftio sylwadau Sue Lent.

"Mae honiadau Sue Lent yn nonsens. Dyw ymddygiad dilornus a bygythiol ddim yn dderbyniol o fewn y blaid Lafur.

"Os oes yna niferoedd uwch o gefnogwyr Jeremy Corbyn wedi eu heffeithio yna mae hynny am eu bod nhw'n ymwneud ag ymddygiad dilornus a bygythiol."

Mae'r Blaid Lafur wedi dweud ei bod wedi ei gwneud hi'n glir na fydd yn goddef ymddygiad bygythiol ac y bydd aelodau yn cael eu diarddel os bydd hyn yn digwydd.