Cymydog i Natasha Bradbury wedi ei ddeffro â sŵn taro

  • Cyhoeddwyd
Natasha Bradbury
Disgrifiad o’r llun,
Natasha Bradbury

Mae rheithgor yn achos marwolaeth Natasha Bradbury o Hwlffordd wedi clywed sut y ceisiodd cymydog iddi recordio sŵn cythrwfl oedd yn dod o'i chartref.

Roedd Timothy Down yn poeni cymaint am y synau "mawr, ymladdgar" oedd yn dod o'i fflat, fe geisiodd ei recordio drwy ffenest ei ystafell wely.

Yna, gwnaeth gofnod electronig oedd yn darllen, "Mae'n ymddangos bod rhyw fath o ymosodiad domestig yn dod o Fflat A. Mae'n swnio fel dyn. Mae hi tua 12:45. Bangio a gweiddi. Ydw i'n mynd yno neu alw'r heddlu? Dwi'n credu ei bod hi'n well cadw draw."

Mae'r erlyniad yn Llys y Goron Abertawe yn dweud fod Mr Down, yn ddiarwybod iddo, wedi bod yn gwrando ar gyn-gariad Miss Bradbury, Like George Jones, yn ei churo i farwolaeth.

Mae Mr Jones, 33 oed o Aberdaugleddau, yn gwadu llofruddio Miss Bradbury yn Fflat A, Imperial Court, Hwlffordd, yn ystod oriau mân 22 Chwefror.

Sŵn taro

Dywedodd Mr Down, oedd yn byw yn Fflat D, ei fod wedi ei ddeffro gan sŵn taro "trwm a difrifol" yn dod o Fflat A.

Pan ofynnodd yr erlyniad iddo pam na ffoniodd yr heddlu, dywedodd ei fod wedi ffonio'i dad, a bod hwnnw wedi dweud wrtho am beidio ag ymyrryd.

Mae'r erlyniad yn honni fod Mr Jones, sy'n weldiwr, wedi bod yn poeni am ei berthynas a Miss Bradbury, a'i fod wedi cysylltu â'i feddyg ychydig ddyddiau cyn ei marwolaeth i ddweud ei fod yn cael trafferth rheoli ei dymer.

Y noson cyn iddi gael ei lladd, arhosodd Miss Bradbury yn nhŷ ffrind, Rhiannon Watts, ac fe gafodd ryw gyda Darryl McGuckin, brawd cariad Miss Watts, Daniel McGuckin.

Dywedodd Miss Watts wrth y rheithgar ei bod hi'n "flin, blin iawn" oherwydd bod Miss Bradbury a Mr McGuckin wedi defnyddio gwely un o'i phlant, a'r bore canlynol, cysylltodd â Mr Jones ar Facebook i ddweud wrtho fod Miss Bradbury wedi cysgu gyda dyn arall.

Aeth Mr Jones i'w thŷ, a dywedodd ei fod yn edrych fwy upset na blin.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Natasha Bradbury yn byw mewn fflat yn agos at stryd fawr Hwlffordd

Dywedodd Daniel McGuckin ei fod e a'i frawd wedi dychwelyd i Abertawe yn gynnar ar 21 Chwefror. Yn ddiweddarach y noson honno, dechreuodd gyfnewid negeseuon "rhywiol" gyda Miss Bradbury, er mai gyda ei frawd yr oedd hi wedi cysgu y noson gynt.

Daeth negeseuon Miss Bradbury i ben am 22:10.

"Ro'n i'n meddwl ei fod ychydig yn rhyfedd. Wnes i ddim clywed wrthi wedyn," dywedodd.

Mae'r erlyniad yn honni fod Mr Jones wedi lladd Miss Bradbury yn fuan wedyn, oherwydd am 02:48, fe alwodd am ambiwlans, gan ddweud ei bod hi'n "ddifrifol o oer a'i gwefusau'n las".

Bu farw Miss Bradbury o anafiadau difrifol, gan gynnwys toriadau i'w gwddf a'i harddwrn a gwaedu mewnol.

Clywodd y rheithgor fod Mr Jones - wedi iddo gael ei arestio - wedi dweud wrth yr heddlu fod Miss Bradbury wedi achosi'r anafiadau iddi hi ei hun ar ôl syrthio.

Mae'r achos yn parhau.