Ateb y Galw: Owain Tudur Jones

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SNS
Disgrifiad o’r llun, Owain Tudur Jones (dde) yn chwarae i Hibernian yn Yr Alban

Owain Tudur Jones, y sylwebydd pêl-droed a chyn chwaraewr canol cae Cymru ac Abertawe, sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon. Fe gafodd o ei enwebu gan Joe Allen yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Cicio pêl. Ym mhob man. Drwy'r amser.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Pamela Anderson oedd Y pin-up pan o'n i'n tyfu fyny yn y 90au.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Doeddwn i ddim yn teimlo'n grêt ar ôl colli 7-1 yn fy ymddangosiad cyntaf i Norwich o flaen 26,000 o bobol. Nes i sgorio yn rhwyd fy hun yn fy nhrydedd gêm iddyn nhw. I wneud pethau'n waeth roedd y gêm yn erbyn Sunderland yn fyw ar Sky!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Ar ôl colli Taid ddechrau'r flwyddyn yn 89 oed.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Braidd yn styfnig ar adegau.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Unrhyw le yng nghanol mynyddoedd Eryri. Mae Cwm Idwal yn lle anhygoel.

Disgrifiad o’r llun, Mae Cwm Idwal yn lle da i guddio ar ôl sgorio yn eich rhwyd eich hun mewn gêm fyw ar y teledu!

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Unrhyw noson ar ôl llwyddiant pêl-droed (dyrchafiad, neu ennill gêm fawr). Rhywbeth sbeshal o gael dathlu efo gweddill y tîm.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Dyn tal ofnadwy.

Beth yw dy hoff lyfr?

Wrth fy modd yn darllen llyfrau Lee Child am ei gymeriad caled, di-nonsens, Jack Reacher.

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Dillad golff. Er nad ydw i wedi chwarae llawer yn ddiweddar, dwi'n gobeithio bod nôl ar y cwrs llawer mwy flwyddyn nesa'.

Disgrifiad o’r llun, Mae OTJ yn hoff iawn o'i ddillad golff...

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

'No Escape' efo Owen Wilson ar ôl i ffrind ei chanmol. Lot gwell nag o'n i'n ei ddisgwyl.

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fydda'n chwarae dy ran di?

Jean-Claude Van Damme.

Dy hoff albwm?

Un o'r rhai Stereophonics cynnar.

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydi dy ffefryn a beth fyddai'r dewis?

Pwdin pob tro. Eton Mess, Sticky Toffee Pudding, 'wbath melys!

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai o/hi?

'Fallai dyn o'r enw Conor McGregor sy'n cwffio yn yr UFC (Ultimate Fighting Championship) - fy hoff beth i wylio.

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Caryl Parry Jones.

Disgrifiad o’r llun, Bu Owain yn ceisio coginio ar 'Pryd o Sêr' efo Caryl. Wnaethon nhw 'Eton Mess', ta jyst 'mess'?

Pynciau Cysylltiedig