UDA: Dyn o Fôn yn wynebu biliau meddygol sylweddol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Carwyn Edwards wedi bod yn derbyn triniaeth mewn ysbyty yn Phoenix, Arizona

Mae teulu dyn o Fôn sydd wedi bod yn ddifrifol wael yn America yn wynebu biliau sylweddol ar ôl cael gwybod y bydd ei ffioedd meddygol yn cael eu hatal ymhen pythefnos.

Mae Carwyn Edwards, 39, wedi bod yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty yn Arizona ers dechrau'r flwyddyn, ar ôl i salwch arwain iddo orfod colli ei ddwy goes yn rhannol, yn ogystal â chymhlethdodau eraill.

Fe aeth Mr Edwards - yn wreiddiol o Fodedern ond sy'n byw yn America ers 13 mlynedd - yn sâl yn Arizona ddiwedd mis Ionawr, ar ôl cael haint peryglus yn ei waed.

Mae ymgyrch i godi arian ar ei gyfer wedi cyrraedd £38,000, ond mae'r newyddion diweddaraf gan ei gwmni yswiriant meddygol wedi creu mwy o ansicrwydd ynghylch ei driniaeth yn y dyfodol.

Gwrthododd y darparwr gofal iechyd, Cigna, gais i drafod yr achos yn fanwl, gan nodi cyfreithiau cyfrinachedd.

Datrys yr anghydfod

Mewn cyfweliad ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru, dywedodd brawd Carwyn, Aled Edwards: "O ran ei hun, mae o wedi altro dipyn, wedi rhoi pwysau, mewn tymer dipyn gwell, a ryw bythefnos yn ôl, cafodd dynnu ei stitches olaf o'r graith yma ar ei gefn, so mae o wedi gwella dipyn dros yr haf.

"Ond y broblem sydd gennym ni ar y funud ydy bod y cwmni yswiriant yn dweud eu bod nhw'n mynd i orffen pob benefit mae o'n ei gael ar 12 Medi, ac felly ar ôl hynny, maen nhw'n trio ei symud o allan o'r ysbyty neu'r nursing facility mae o ynddo rŵan. Os na allwn ni eu perswadio nhw i newid eu meddyliau, fydd rhaid i ni dalu i'w gadw o rywle, tan y gallwn ni ei gael o adre.

"Mae'r wythnos yma cyn y deuddegfed yn reit bwysig o be' dwi'n ddallt, o ran dod i benderfyniad terfynol.

"Dwi'n bersonol yn methu â siarad fawr ddim â nhw [Cigna]. Dy'n nhw ddim i weld i fod eisiau siarad efo teulu, wnawn nhw ddim ateb ffôn.

"Mae yna swyddog sy'n gyfrifol amdano fo - dwi'n ffonio, gadael negesuon, gadael e-bost, dy'n nhw erioed o gwbl wedi dod yn ôl ata i am y peth."

Teithio

Mae Aled a'i dad yn gobeithio hedfan i'r Unol Daleithiau yn fuan i geisio datrys yr anghydfod.

"Dwi'n mynd yno efo fy nhad ddydd Sadwrn am bythefnos, i drio rhoi pwysau arnyn nhw i newid eu meddyliau, neu hefyd, os ydy Carwyn yn ddigon iach, mi wnawn ni edrych i mewn i drio dod ag o adra.

"Roedd yna hwyl dda iawn arna fo wythnosau diwetha 'ma, tan y newyddion yma 'de.

"Dwi ar ddallt gan fy ffrinidau ochr draw yna bod o 'di ypsetio dipyn go lew. Dwi'm di medru siarad efo fo'r ddau ddiwrnod diwetha 'ma. Dwi'n meddwl ei fod wedi bod yn dipyn o ergyd iddo fo. Mae'n siŵr ei fod o'n ofn beth sy'n mynd i ddigwydd, a dweud y gwir wrthoch chi.

"Ydy o'n medru trafeilio, ydy o'n ddigon cry'? Dwi'n amau, ynde, di o'm yn eistedd i fyny llawer rŵan. Mae o wedi eistedd mewn cadair olwyn am y tro cynta' ers dipyn dydd Gwener, dim ond am ryw chydig o funudau."

Cefnogaeth arbennig

Dywedodd chwaer-yng-nghyfraith Carwyn, Sera, bod haelioni pobl leol wedi bod o gymorth mawr: "Mae'r gefnogaeth 'di bod yn arbennig gan ffrindiau, pobl 'dan ni ddim yn nabod, y gymuned ac artistiaid yn dod at ei gilydd.

"Gynnon ni gig, mae Bryn Fôn a'r Band a Calfari yn cynnal gig yn Llangefni mis Medi yma rŵan yn Wellmans, a 'dan ni'n gobeithio codi fwy o arian yn fa'na yn enwedig rŵan ein bod ni'n gobeithio cael Carwyn adre, neu gallu edrych ar ei ôl o yn America yn y misoedd nesa 'ma."

Dywedodd ei ddarparwr gofal iechyd, Cigna, nad oedden nhw'n fodlon trafod yr achos yn fanwl, gan nodi cyfreithiau cyfrinachedd.

"Gallwn ddweud bod ein gweithwyr achos wedi bod yn cyfathrebu â'r unigolyn hwn, ac fe fyddan nhw'n parhau i fynd i'r afael â'i bryderon yn uniongyrchol gydag ef."