Cyllid Techniquest i ddod i ben yn Ebrill 2021

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Lewis Clarke/Geograph

Fe fydd y cyllid ar gyfer dwy amgueddfa wyddoniaeth Techniquest yn dod i ben ym mis Ebrill 2021, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Roedd Techniquest Caerdydd eisoes wedi cael gwybod y byddai'n colli arian y Llywodraeth erbyn 2019, ond mae bellach wedi cael mwy o amser i wneud cynlluniau newydd.

Mae'r ganolfan, sy'n cael tua £840,000 yn flynyddol gan weinidogion, yn dweud bod rhaid iddo ddod o hyd i "ffynhonellau ariannol" newydd.

Bydd nawdd gwerth £450,000 sy'n cael ei roi i'r ganolfan yn Wrecsam hefyd yn dod i ben ar yr un adeg.

Mae'r sefydliad yng Nghaerdydd, sy'n 30 oed, wedi bod yn dibynnu ar gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer 40% o'i hincwm.

Ers 1986 maent wedi denu mwy na 5m o ymwelwyr, gan gynnwys o leiaf 1.5m ddisgyblion ysgol ar deithiau a drefnwyd.

Fe symudodd yr amgueddfa o ganol dinas Caerdydd i'r Bae yn 1995.

Grwp arall sy'n rheoli'r safle ar gampws Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, a agorodd yn 2003.

Ffynhonnell y llun, Techniquest

Dywedodd Lesley Kirkpatrick, prif swyddog gweithredol Techniquest: "Y llynedd, cawsom wybod y byddai'r arian craidd ar gyfer Techniquest yn lleihau, ac yn y pen draw yn dod i ben.

"O ganlyniad, rydym yn disgwyl toriad cyllid y flwyddyn nesaf ac yn y blynyddoedd wedyn .

"Bydd ein grant craidd gan y llywodraeth yn parhau tan 2021, gan ganiatáu amser i ni edrych ar opsiynau eraill, ac rydym yn hynod ddiolchgar am hyn.

"Mae nifer o gynlluniau sy'n cael eu datblygu a fydd yn ein helpu i nodi ffrydiau refeniw eraill a sicrhau cynaliadwyedd tymor hir Techniquest."

Mae cyfrifon y Comisiwn Elusennau o flwyddyn ariannol 2014/15 yn dangos bod ei hincwm cyffredinol yn £3.3m, gyda grantiau o £1.8m wedi cyfrannu at dros hanner hynny.

Mae'r penderfyniad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, yn dod ar ôl i'r cyn-weinidog addysg, Huw Lewis, ddweud ym mis Ionawr fod Techniquest yn "or-ddibynnol ar arian cyhoeddus".

Dyweddodd wrth ACau ar y pryd "nad yw hi'n sefyllfa gynaliadwy".

Deallir y bydd y grant yn cael ei leihau bob blwyddyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn gweithio'n agos gyda Techniquest a Techniquest Glyndŵr i gefnogi eu symudiad at sefyllfa ariannol fwy cynaliadwy, heb ddibyniaeth ar gyllid grant craidd gan Lywodraeth Cymru.

"Mae'r ddau sefydliad wedi cytuno i raglen bum mlynedd o gefnogaeth er mwyn helpu i reoli'r gostyngiad mewn cyllid craidd a byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda hwy i edrych ar unrhyw gyfleoedd ariannu eraill yn y dyfodol."