Dyn o Aberdaugleddau wedi'i gyhuddo o ladd ei gyn-gariad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Natasha Bradbury ym mis Chwefror

Mae dyn o Aberdaugleddau wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o guro ei gyn-gariad i farwolaeth.

Fe glywodd Llys y Goron Abertawe bod Luke Jones, 33 oed, yn "genfigennus" ac yn "feddiannol".

Bu farw Natasha Bradbury, 27, ym mis Chwefror yn dilyn "ymosodiad ffiaidd" yn ei fflat ar Stryd Fawr Hwlffordd.

Dangoswyd negeseuon WhatsApp rhwng y ddau i'r rheithgor a gafodd eu hanfon pedwar diwrnod cyn marwolaeth Ms Bradbury.

Roedd y negeseuon yn hwyliog i ddechrau, ond yna fe ddywedodd hi ei bod hi am aros gyda ffrind yn hytrach na dod i'w weld.

Yna dywedodd Mr Jones ei fod yn teimlo'n unig a bod ei ffrindiau'n fwy pwysig iddi nag ef. Yn hwyrach fe gyfaddefodd hi ei bod hi wedi cysgu â rhywun arall.

Clywodd y llys bod y fam i un wedi dioddef anafiadau i'w phen, ei wyneb a'i brest cyn ei marwolaeth.

Roedd asgwrn yn ei gwddf a rhai o'i hasennau wedi torri, ac roedd ganddi hefyd anafiadau i'w hymennydd, ei chalon a'i hafu.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Roedd Natasha Bradbury yn byw mewn fflat ar Stryd Fawr Hwlffordd

Mae Mr Jones, sy'n gweithio i gwmni peirianneg, wedi pledio'n ddieuog i'w llofruddiaeth.

Yn ystod cyfweliadau heddlu, dywedodd Mr Jones bod ei gyn-gariad wedi cael ei hanafu ar ôl cwympo yn ei fflat.

Ond fe ddywedodd Paul Lewis QC ar ran yr erlyniad bod hynny'n "gelwydd llwyr", a'i fod wedi dweud hynny er mwyn "osgoi canlyniadau" yr hyn yr oedd wedi'i wneud iddi.

Mae disgwyl i'r achos bara pythefnos.