Dyn wedi marw wedi digwyddiad ger harbwr Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Roedd y cwch cyflym yn symud o gwmpas yr harbwr gyda neb arni

Mae dyn wedi marw wedi i ddau berson gael eu tynnu o'r môr ger harbwr Aberystwyth fore Mercher.

Cafodd yr heddlu, yr ambiwlans a gwylwyr y glannau eu galw am tua 09:30 fore Mercher.

Roedd adroddiadau bod cwch cyflym 16 troedfedd o hyd yn symud o gwmpas yr harbwr gyda neb arni.

Fe gadarnhaodd Bad Achub Aberystwyth eu bod nhw hefyd yn cynorthwyo'r ymdrechion, ac fe gafodd hofrennydd achub o Gaernarfon hefyd ei alw.

Cafodd ddau berson eu tynnu o'r dŵr a'u cludo i'r ysbyty, ond yn anffodus, bu farw un o'r dynion.

Dywedodd y gwasanaethau brys bod y dyn arall mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty.

Ffynhonnell y llun, Dimitri Legakis
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cwch cyflym ei gludo'n ddiogel i'r marina yn Aberystwyth